Gorionici na Pelet

 

Gorionici na pelet omogućavaju transport peleta iz spremnika za pelet u sam kotao. U zavisnosti od odabira proizvođača, moguće je da koristite gorionik koji ima jedan ili dva puža i prema tome birate da li ćete kao gorivo koristiti pelet, koštice višnje ili šljive.

 

 

Gorionici za PeletRezervni Delovi za Gorionike

 

Rezervoari za Pelet