Pirolitički Kotlovi

 

Pirolitički kotlovi rade na principu pirolize, odnosno procesa termičkog razlaganja potpuno suvog drveta kao ogrevnog materijala, a bez kontakta sa kiseonikom i drugim oksidacionim sredstvima. Zahvaljujući tome, pirolitički kotlovi imaju izrazitu efikasnost što se uštede tiče i stepena iskorišćenja.

Defro HG Defro


Defro piroliticki
ŠIFRA MODEL SNAGA CENA
0002528 Defro HG 25kW 384.427,00-5.png
0059886 Defro HG 40kW 422.151,00-5.png

 

Defro HG model je pirolitički kotao namenjen za loženje isključivo drvima prečnika 12cm maksimalne vlažnosti do 15%. 

Napomena: za ispravan rad neophodno je kotao povezati sa akumulatorom toplote.

* Garancija 6 godine na vodonepropusnost tela kotla, 2 godine na sve ostale elemente kotla.

Tehničke karakteristikefabricki-katalog Fabrički katalogfabricki-katalog Video videofile.png