Akumulatori Toplote

 Uloga akumulatora toplote u sistemu grejanja na pelet jeste da produži razmak između paljenja/gašenja gorionika.

Na primer, ukoliko pored kotla kojim se grejete na pelet, instalirate i akumulator toplote od 500l, gorionik bi se na izuzetno niskim temperaturama palio 4 do 5 puta, dok bi se bez akumulatora palio znatno više (10 do 20 puta).

Posebno se preporučuje i ugradnja četvorokrakog mešačkog ventila (najbolje termostatskog) u kombinaciji sa akumulatorom toplote. Time se utiče na maksimalno smanjenje potrošnje.

 


Burnit Akumulator toplote burnit.png
burnit akumulator toplote
ŠIFRA MODEL ZAPREMINA CENA
0042932 Burnit Akumulator toplote 200l 48.350,00 -5.png
0061469 Burnit Akumulator toplote 300l 54.212,00 -5.png
0043984 Burnit Akumulator toplote 500l 66.355,00 -5.png
0002564 Burnit Akumulator toplote 800l 94.762,00 -5.png
0036283 Burnit Akumulator toplote 1000l 103.002,00 -5.png
0002010 Burnit Akumulator toplote 1500l 164.153,00 -5.png
0006785 Burnit Akumulator toplote 2000l 198.632,00 -5.png

Burnit akumulator toplote akumulira toplotu koju stvara kotao, preporučuje se za svaki sistem grejanja. Osigurava optimalni režim rada kotla, obezbeđujući njegovo funkcionisanje nominalnom izlaznom snagom, čak i kada sistem grejanja ne zahteva svu toplotnu energiju proizvedenu na taj način. Proizvodena toplota se akumulira i čuva unutar rezervoara i može se koristiti čak i kada se kotao ohladi. Bez izmenjivača.

*Garancija 2 godine. Zemlja porekla Bugarska. *po Nemačkoj licenci

Tehničke karakteristike book-icon.png

 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem
burnit akumulator toplote
ŠIFRA MODEL ZAPREMINA CENA
0002989 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem PR300l 63.753,00 -5.png
0002993 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem PR500l 80.233,00 -5.png
0002994 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem PR800l 114.062,00 -5.png
0002995 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem PR1000l 122.952,00 -5.png
0002996 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem PR1500l 188.223,00 -5.png
0002997 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem PR2000l 228.340,00 -5.png
0002999 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem PR2500l Pozvati -5.png
0003000 Bunit Akumulator toplote sa I izmenjivačem PR3000l Pozvati -5.png
Burnit akumulator toplote akumulira toplotu koju stvara kotao, preporučuje se za svaki sistem grejanja. Osigurava optimalni režim rada kotla, obezbeđujući njegovo funkcionisanje nominalnom izlaznom snagom, čak i kada sistem grejanja ne zahteva svu toplotnu energiju proizvedenu na taj način. Proizvodena toplota se akumulira i čuva unutar rezervoara i može se koristiti čak i kada se kotao ohladi. Sa jednim izmenjivačem.

*Garancija 2 godine. Zemlja porekla Bugarska. *po Nemačkoj licenci

Tehničke karakteristike book-icon.png

Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača
burnit akumulator toplote
ŠIFRA MODEL ZAPREMINA CENA
0000249 Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača PR2-300l 73.728,00 -5.png
0001488 Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača PR2-500l 91.726,00 -5.png
0002568 Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača PR2-800l 132.710,00 -5.png
0000685 Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača PR2-1000l 141.818,00 -5.png
0002575 Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača PR2-1500l 207.739,00 -5.png
0002963 Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača PR2-2000l 249.808,00 -5.png
0002964 Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača PR2-2500l Pozvati -5.png
0002965 Burnit Akumulator toplote sa II izmenjivača PR2-3000l Pozvati -5.png
Burnit akumulator toplote akumulira toplotu koju stvara kotao, preporučuje se za svaki sistem grejanja. Osigurava optimalni režim rada kotla, obezbeđujući njegovo funkcionisanje nominalnom izlaznom snagom, čak i kada sistem grejanja ne zahteva svu toplotnu energiju proizvedenu na taj način. Proizvodena toplota se akumulira i čuva unutar rezervoara i može se koristiti čak i kada se kotao ohladi. Sa dva izmenjivača.

*Garancija 2 godine. Zemlja porekla Bugarska. *po Nemačkoj licenci

Tehničke karakteristike book-icon.png

 Tesy  tesy

tesy
ŠIFRA MODEL ZAPREMINA CENA
0010230 Akumulator toplote 200l

51.548,00 -5.png

0005923 Akumulator toplote 300l 59.288,00 -5.png
0010176 Akumulator toplote 400l 72.656,00 -5.png
0001073 Akumulator toplote 500l 79.067,00 -5.png

Čelični rezervoar
Izolacija : PU 50mm tvrda - V500
                 PU 100mm meka - V1000-V2000  
Pritisak u baferu : 3 bar
Max temperatura : 95°C
4 ulaza / 5 izlaza pod 90°
Priključak za sondu termostata : 4x1/2"
Priključak za drenažu 3/4" (6/4")

*Garancija 2 godine. Zemlja porekla Bugarska. 

Tehničke karakteristike book-icon.png

Tesy akumulator toplote sa I izmenjivacem

Tesy sa jednim izmenjivacem
ŠIFRA MODEL ZAPREMINA CENA
  Tesy akumulator toplote sa I izmenjivacem 500l 90.100,00 -5.png

 

*Garancija 2 godine. Zemlja porekla Bugarska. 
Tehničke karakteristike book-icon.png

Tesy akumulator toplote sa II izemnjviaca

Tesy sa dva izmenjivaca
ŠIFRA MODEL ZAPREMINA CENA
  Tesy akumulator toplote sa II izemnjviaca 400l 94.566,00 -5.png
  Tesy akumulator toplote sa II izemnjviaca 800l 162.375,00 -5.png
  Tesy akumulator toplote sa II izemnjviaca 1000l 180.647,00 -5.png

 

*Garancija 2 godine. Zemlja porekla Bugarska. 

Tehničke karakteristike book-icon.png

Dražice Akumulator toploteDražice
drazice
ŠIFRA MODEL ZAPREMINA CENA
0002959 IZOLACIJA NAD 1000V2 1000l 51.479,00 -5.png
0002960 Akumulator toplote NAD 1000V2 1000l 74.359,00 -5.png

 

*Garancija 2 godine. Zemlja porekla Češka.