Kotlovi na Čvrsto Gorivo

Kotlovi na čvrsto gorivo podrazumevaju isključivo korišćenje drva i uglja. U zavisnosti od potreba i želja, moguće je odabrati livene ili čelične kotlove. Prednost korišćenja kotlova na čvrsto gorivo ogleda se u njihovom ložištu koji ima izuzetan prenos toplote na vodu (liveni kotlovi), odnosno promajama (čelični kotlovi). Posebno, trajnožareći kotlovi omogućavaju postizanje veće snage grejanja i smanjene potrošnje goriva.

  

 

 

Viadrus LP U 22

 

kotlovi na čvrsto gorivo viadrus

 

 

 

 

Viadrus U 24

 

Viadrus LP U22 je najnoviji kotao češkog proizvošača koji se karakteriše visokim stepenom iskorišćenja, većom fleksibilnošću i lakoćom korišćenja. U odnosu na prethodni model, Viadrus LP 22 omogućava montiranje vrata i sa leve i sa desne strane, kao i otvaranje pod uglom od 180°. 

Takođe, postoji i opciono postolje koje olakšava kasnije održavanje i rad sa gorionikom, a perforirana unutrašnjost omogućava lak prelazak na pelet. Svi kablovi za povezivanje su skriveni u oplatu

 Snaga kotla zavisi od broja članaka dostupne su različite snage (20kw do 58,1kw), a visok stepen iskorišćenja i način izrade po standardu EN303-5 (sa dodatkom zaštitnog sloja kristalizovanog grafita) omogućava dug vek trajanja. Prednosti Viadrusa se ogledaju u većoj snazi kotla (veća debljina liva), dužem veku trajanja, količini vode i kapacitetu ložišta.

 

Model

 Cena


Kotao Viadrus 4čl. (20-23kw)

 80.357,00


Kotao Viadrus 5Čl.(25-29,1kw) 

 88.671,00

Kotao Viadrus 6Čl.(30-34,9kw)

 95.795,00

Kotao Viadrus 7Čl.(35-40,7kw)

 103.712,00

Kotao Viadrus 8Čl.(40-46,5kw)

111.411,00

Kotao Viadrus 9Čl.(45-52,3kw) 

118.755,00 

Kotao Viadrus 10Čl.(49-58.1 kw) 

127.265,00

Viadrus LP

 

 

Viadrus U24 je unapređena verzija Viadrus U22 kotla. Izrađen u vidu trajnožarećeg kotla, korišćenje ovog kotla omogućava veću uštedu energije na osnovu precizne regulacije rada i kontrole sagorevanja.

 

Kotao Viadrus 4čl.(22-25kw)                      121.313,00

Kotao Viadrus 5Čl.(28-32kw)                     130.145,00

Kotao Viadrus 6Čl.(34-39kw)                     138.198,00

Kotao Viadrus 7Čl.(40-46kw)                     147.032,00

Kotao Viadrus 8Čl.(47-53kw)                     168.074,00

Kotao Viadrus 9Čl.(53-59kw)                     175.866,00

Kotao Viadrus 10Čl.(59-67 kw)                  184.179,00

 

Viadrus U 24

*Ispunjeni evropski standardi kvaliteta EN303-5/3

** Garancija 3 godine.

 


 

 Thermomax

thermomax-kombinovani-kotao

 

 

Thermomax je kombinovani liveni (tropromajni) kotao koji se proizvodi u rasponu snage do 88kw i karakteriše ga visok stepen efikasnosti. Predviđen je za sagorevanje čvrstog goriva i peleta a zahvaljujući tropromajnom sistemu cirkulacije dimnih gasova ima visoku efikasnost i smanjeni negativan efekat na životnu sredinu. Prednost ovog kotla ogleda se u mogućnosti ugradnje vrata za korišćenje peleta. Vrata su pripremljena za montažu gorionika na pelet Lamborghini. Sistemom za dvoja vrata na lak i jednostavan način omogućen je nesmetan rad kotla, tako da je ugradnjom gorionika na pelet na jednim vratima omogućen rad kotla na pelet a otvaranjem vrata sa gorionikom i zatvaranjem standardnih vrata kotao može bez problema raditi na čvrsto gorivo.

 

Model Snaga Cena

Thermomax 3čl. 19kw 65.703,00

Thermomax 4čl. 28kw 75.353,00

Thermomax 5čl 38kw 86.234,00

Thermomax 6čl. 48kw 97.118,00

Thermomax 7čl. 59kw 108.068,00

Thermomax 8čl. 70kw 119.086,00

Thermomax 9čl. 79kw 141.564,00

Thermomax 10čl. 88kw 156.044,00

 

Viadrus U 24


 

 Thermal

termal-celicni-kotlovi

 

 

Thermal čelični kotlovi namenjeni su za grejanje stambenih površina i poslovnih objekata ali i velikih proizvodnih hala. Osnovno pokretačko gorivo je čvrsto (drva i ugalj) ali se mogu preraditi i na lož ulje i pelet. Vrata za loženje su dovoljno velika tako da omogućavaju loženje i krupnijim komadima ogrevnog materijala.

 

Model Snaga  Cena

Thermal 25kw 75.650,00

Thermal 30kw 78.407,00

Thermal 35kw 87.266,00

Thermal 40kw 96.124,00

Thermal 50kw 105.638,00

 

Viadrus U 24

   

 Ferroli

feroli kotao na cvrsto gorivo

   

Ferroli je kotao italijanskog proizvođača koji se ogleda u visoko kvalitetnom livenom čeliku koji je pogodan za loženje čvrstim gorivom.

Prostrana komora za sagorevanje, zapremine do 128 dm3, omogućava loženje velikih komada drveta sa dužim vremenskim intervalima između dva loženja. Kotao ima podesivu klapnu na izlaznom dimovodnom priključku kotla i posudu za pepeo izađenu od nerđajućeg čelika sa lakim prednjim pristupom.

 

Ferroli 3čl. 19-22,5kw                                 85.932,00

Ferroli 4čl. 27-32,5kw                                 99.078,00

Ferroli 5čl. 36-42,5kw                               112.214,00

Ferroli 6čl. 43-52,5kw                               125.327,00

Ferroli 7čl. 50-62,5kw                               137.268,00

 

 

* Garancija 2 godineFeroli


 

 Alfa Plam Wood

wood alfa plam

   

Alfa Plam je kreirao moderan dizajn kotla koji je namenjen za uklapanje u svaki prostor. Unutrašnjost kotla izrađena je od kotlovskog liva a ložište od specijalnog vodohlađenog čelika.

Kotao se karakteriše dobrom izolacijom a velika zapremina ložišta produžava vreme između dva ložišta. U kotlu se nalazi toplotni izmenjivač koji služi kao termoosigurač kao zaštita od eventualnog pregrevanja kotla (ako je povezan sa termoventilom). Automatski regulator vazduha omogućava da se preko temperature vode u kotlu podešava snaga kotla.

 

Wood 25                                                        82.089,00

Wood 35                                                       102.317,00

Wood 40                                                       111.187,00

Wood 50                                                       125.135,00

 

* Kotao izrađen u skladu sa normama EN303/5-3.

** Garancija 2 godine.

   

 Radijator Kraljevo

Serija K

Serija C

Serija FK

  Radijator Kraljevo je čelični kotao namenjen za čvrsto gorivo(drva i ugalj).

Postoje modeli K, C i FK. K je trajnožareći kotao sa kosim ložištem. C je kombinovani toplovodni kotao. Viskok stepen iskorišćenja. Model FK je trajnožareći kotao sa ventilatorom.

Kotlovi serije K

Izrađuju se u serijama od 18 do 80kW. Za njihovu izgradnju koriste se limovi 4 i 5 mm u kotlovskom kvalitetu C1204 JUS standard odnosno Hll po DIN standardu.
Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.

 

Kotao k18s                                             Cena na upit (%)

Kotao k25s                                             Cena na upit (%)

Kotao k33s                                             Cena na upit (%)

Kotao k40s                                             Cena na upit (%)

Kotao k50s                                             Cena na upit (%)

Kotao k65s                                             Cena na upit (%)

Kotao k80s                                             Cena na upit (%)Radijator Kraljevo

 

Kotlovi serije C

Izrađeni su od kotlovskog lima kvaliteta C1204 debljine 4 i 5mm i proizvode se u nazivnim snagama od 25 do 50 kW. Ova konstrukcija ima tzv. gornje sagorevanje, Najviše stepene iskorišćenja ostvaruju se ugljem, drvenim otpadom, biomasom, međutim pokazalo se da je iskorišćenje gotovo isto kada se kao ogrev koristi drvo tako da je ova karakteristika univerzalnosti ogreva izdvojila C kotao u proizvodnom programu.

 

 

Kotao c25                                             Cena na upit (%)

Kotao c33                                              Cena na upit (%)

Kotao c40                                              Cena na upit (%)

Kotao c50                                              Cena na upit (%)

Radijator Kraljevio

 

Kotlovi serije FK

Po konstrukciji to su trajnožareći kotlovi koji poseduju ventilator smešten sa zadnje strane kotla, ali se primarni vazduh kanalima dovodi napred, ispod ložišnog rosta. Takođe na gornjim vratima postoje dovodi za sekundarni vazduh koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima.

Veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%) omogućen potpunim sagorevanjem koje obezbedjuje ventilator, naročito pogodan za sve vrste ugljeva, ugljene prašine, peleta i biomase. Takođe zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature i gotovo je nemoguće da dođe do gašenja vatre tokom rada.

 

Kotao FK1(15-23)kw                              Cena na upit (%)

Kotao FK2(25-33)kw                              Cena na upit (%)

Kotao FK3(33-40)kw                              Cena na upit (%)

Kotao FK4(40-50)kw                              Cena na upit (%)

 

 

*Garancija 5 godina, na model FK obavezna ugradnja mešačkog ventila.

Radijator Kraljevo

 


 

 

 Megal

 

 

Kotao Megal Bujanovac je čelični kotlovi namenjeni za čvrsto gorivo(drva i ugalj). Na raspolaganju su kotlovi serije MVS (sa ravnim ložištem) i TKM (sa kosim ložištem).

MVS serija kotlova Megal podrazumeva toplovodni kotao gde se sagorevanje vrši odozdo naviše, Sa oblikom ložišta pogodnim i za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva ovaj kotao dobija univerzalnost u eksploataciji kao svoju osnovnu osobinu.
TKM serija kotlova Megal jeste serija trajnožarećih kotlova namenjenih za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.
TKM Specijal namenjen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm, drvima, peletom i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom. Osim visokog stepena iskorišćenja energije goriva kotao tipa TKM Specijal poseduje i konstruktivne osobine koje garantuju vrhunski kvalitet i dugi vek kotla.

TKM

Kotao Megal TKM 18kw                                86.412,00

Kotao Megal TKM 25kw                                95.663,00

Kotao Megal TKM 32kw                               101.577,00

Kotao Megal TKM 40kw                                117.314,00

Kotao Megal TKM 50kw                                139.345,00

 

MVS

Kotao Megal MVS 25kw                                85.291,00

Kotao Megal MVS 30kw                                87.841,00

Kotao Megal MVS 35kw                                89.701,00

Kotao Megal MVS 40kw                                96.780,00

Kotao Megal MVS 50kw                                105.392,00

 

TKM Specijal

Kotao TKM Specijal 25kw                                79.403,00

Kotao TKM Specijal 32kw                                91.215,00

Kotao TKM Specijal 40kw                               103.766,00

 

* Garancija 5 godina.

Megal

   

 Termomont Šimanovci

 

Tžk

   

Kotlovi Termomont Šimanovci jesu čelični kotlovi na čvrsto gorivo (drvo i ugalj). Na raspolaganju su serije TŽK, TKK, TKK3 i TKU3.

TŽK je trajnožareći kotao sa tri vertikalne promaje. Dostupan u snazi od 18kw do 52 kw. Karakteriše se visokim stepenom iskorišćenja.

 

Model

  

  

  

 Cena


Kotao TŽK 18kw

     

89.643,00


Kotao TŽK 26kw

      94.781,00

Kotao TŽK 34kw

      103.346,00

Kotao TZK 42kw

      115.908,00

Kotao TZK 52kw

      145.027,00

 

* Garancija 5 godina.

Termomont


 

TKK

 

 TKK je čelični kotao sa dve horizontalne promaje i kosim ložištem. Dostupan u snazi od 14kw do 50kw. Kotao koji je dobar ukoliko se porede cena i kvalitet.

Model

  

  

  

 Cena


Kotao TKK 14kw

     

60.524,00


Kotao TKK 17kw

      62.807,00

Kotao TKK 23kw

      69.089,00

Kotao TKK 30kw

      78.224,00

Kotao TKK 35kw

      84.505,00

Kotao TKK 40kw

      91.356,00

Kotao TKK 50kw

      106.201,00

 

TKK3 je čelični kotao sa tri horizontalne promaje i kosim ložištem idealan je za gorionike na pelet. Raspoloživ u snazi od 25kw do 90kw.

Model

   

   

  

 Cena


Kotao TKK 25kw

      77.653,00

Kotao TKK 30kw

      85.647,00

Kotao TKK 35kw

      94.782,00

Kotao TKK 40kw

      101.634,00

 Kotao TKK3 50kw       111.911,00 

 

* Garancija 5 godina.


 

 

TKU3

   

TKU3 je čelični kotao sa najboljim karakteristikama za tropromajni kotao sa horizontalnom promajom. Idealan je za montažu gorionika za pelet. Dostupan u snazi od 20kw do 50 kw.

 

Model

    

    

 Cena


Kotao TKU3 20kw

   

82.792,00


Kotao TKU3 25kw

    86.218,00

Kotao TKU3 30kw

    93.069,00

Kotao TKU3 35kw

    98.208,00

Kotao TKU3 40kw

    106.201,00

Kotao TKU3 50kw

    115.908,00

 

* Garancija 5 godina.

 


 

 Viessmann

Vitoligno 100S

viessmann-piroliticki.png

 

 

Vitoligno 100-S je kotao na drva na principu pirolize sa nominalnim toplotnim kapacitetom od 25 do 80 kW. Piroliza omogućava visoki stepen iskorišćenja uz niske vrednosti emisije. Velike grejne površine uz koje protiče voda u kombinaciji sa usisnim ventilatorom održavaju nisku temperaturu dimnih gasova i obezbeđuju dobru iskorišćenost goriva.

Viessmann pirolitički kotao Vitoligno 100-S (od 25, 30, 40, 60 ili 80 kW) radi drugačije od običnih kotlova na drva: u ložišnom prostoru se drvo prvo osuši, zatim se bez prisustva kiseonika užari, ugljeniše i potpuno se pretvori u gas.

 

 

Model

 Cena

 

Kotao Vitoligno 100s 25kw

246.000,00

Cena na upit (%)


Kotao Vitoligno 100s 30kw

259.407,00 Cena na upit (%)

Kotao Vitoligno 100s 35kw

276.628,00 Cena na upit (%)

 

Kotao Vitoligno 100s 45kw  293.355,00 Cena na upit (%) 


Kotao Vitoligno 100s 60kw 371.337,00   Cena na upit (%)

Kotao Vitoligno 100s 80kw 405.777,00 Cena na upit (%)

 

Vitoligno 100s

 

 

 

 

   

 Mareli Calisto

   

Mareli Calisto je kombinovani čelični kotao na čvrsto gorivo. Prilagođen je za korišćenje peleta uz dodatak gorionika na pelet. Uz kotao isporučuju se dvoje vrata čime se omogućuje brzo i lako prelaženje sa jedne vrste goriva na drugu, odnosno sa drva na pelet i obrnuto. Regulator promaje je uračunat u cenu kotla.

 

Kotao Mareli Calisto 24kw                              80.600,00

Kotao Mareli Calisto 35kw                              88.070,00

Kotao Mareli Calisto 48kw                            115 000,00

 

 

 

*Garancija 2 godine.

Mareli

   

Burnit

 

BURNIT čelični kotlovi na čvrsto gorivo (drva i ugalj) sa mogućnošću ugradnje gorionika na pelet. Otvor za gorionik sa posebno izrađenim prirubnicama se nalazi na donjim vratima na kojima se montira BURNIT gorionik za pelet .

Kotao je izrađen od kotlovskog čelika debljine 5 mm u komori za sagorevanje i 4 mm na hladnoj strani. Ložište ima veliku površinu za prenos toplote, velika vrata i ložište je velikih dimenzija omogućava lako loženje (cepanice dužine do 50cm). Ložište poseduje i dodatnu metalnu zaštitnu rešetku koja štiti vodeni rost od oštećenja i vatre.

Sagorevanje kontroliše termostatski regulator promaje, potpuno mehanički uređaj koji obezbeđuje krajnju pouzdanost. Na taj način, se kontroliše dotok vazduha u komoru za sagorevanje, čime se postiže optimalni režim rada kotla.

 

Model

 Cena

 

Kotao Burnit WB 20kw

 72.573,00  

Kotao Burnit WB 25kw

 83.083,00  

Kotao Burnit WB 30kw

87.247,00  

Kotao Burnit WB 40kw  97.756,00  

Kotao Burnit WB 50kw 104.696,00  

Kotao Burnit WB 70kw 159.027,00  

Kotao Burnit WB 90kw 181.434,00  

 

 *Garancija 5 godina.

Burnit


 

 

Centrometal

 centrometal-eko-ck-p.png

 

Čelični toplovodni kotao snage od 14 do 90kw predviđen je za loženje na čvrsto gorivo sa mogućnošću prelaska na pelet. Namenjeni su grejanju od najmanjih pa do velikih objekata. Niz proverenih tehničkih rešenja čini ove kotlove sigurnim i pouzdanim u radu. Ekološki je prihvatljiv jer postiže niske sadržaje štetnih sastojaka u izlaznim dimnim elementima. 

 

EKO-CK P 14 kW                                     Cena na upit (%)

EKO-CK P 20 kW                                     Cena na upit (%)

EKO-CK P 25 kW                                     Cena na upit (%)

EKO-CK P 30 kW                                     Cena na upit (%)

EKO-CK P 35 kW                                     Cena na upit (%)

EKO-CK P 40 kW                                     Cena na upit (%)

EKO-CK P 50 kW                                     Cena na upit (%)

EKOck

* U skladu sa normama EN 303-5 i EN 304, ISO 9001:2008

** Garancija 2 godine.

     

 


 

 

ŠUKOM

Šukom plam 

sukom

 

 

Šukomplam ima raspon snage od 20 do 80 kW. Namenjeni su za čvrsto gorivo. Ložište je tropromajno. Kotao ima odličnu razmenu toplote i minimalne gubitke u dimnim gasovima. Vrlo jednostavno loženje i čišćenje kotla.

 

Model

 Cena


Šukomplam 25kw

Cena na upit (%)

Šukomplam 30kw

Cena na upit (%)

Šukomplam 40kw

Cena na upit (%)

 Šukomplam 50kw Cena na upit (%)

 

 

 

 


 

Šukom plam Multi

sukom-multi

 

 

Šukomplam multi kombinovani trajnožareći kotao. Ima ugrađene tri promaje. Šukomplam multi su specijalizvani kotlovi namenjeni za grejanje pomoću više vrsta goriva. Jednostavnom ugradnjom gorionika na donjim vratima dobija se mogućnost grejanja na više vrsta goriva. Prilikom ugradnje gorionika unutar kotla ubacuju se turbulatori čime se povećava stepen iskorišćenja kotla do 90%.

 

Model

 Cena


Šukomplam Multi 25kw

Cena na upit (%)

Šukomplam Multi 30kw

Cena na upit (%)

Šukomplam Multi 40kw

Cena na upit (%)

 Šukomplam Multi 50kw Cena na upit (%)

 

 


 

 Šukomplam 100kw - 2MW

sukom-100-2-5

 

Šukomplam mega su prvenstveno namenjeni spaljivanju raznog drvenog otpada. Tropromajni kotlovi sa visokim stepenom iskorišćenja. Namenjeni su zahtevima za velikom snagom kotlova.

Model

 Cena


Šukomplam 100kw

Cena na upit (%)

Šukomplam 125kw

Cena na upit (%)

Šukomplam 150kw

Cena na upit (%)

 Šukomplam 175kw Cena na upit (%)

Šukomplam 200kw Cena na upit (%)

Šukomplam 250kw Cena na upit (%)

Šukomplam 300kw Cena na upit (%)

Šukomplam 350kw Cena na upit (%)

Šukomplam 400kw Cena na upit (%)

Šukomplam 500kw Cena na upit (%)

Šukomplam 750kw Cena na upit (%)

Šukomplam 1000kw Cena na upit (%)