Električni Kotlovi

 

Električni kotlovi kao osnovni izvor energije koriste elektičnu energiju. Namenjeni za grejanje stambenih i poslovnih prostora, malih dimenzija i modernog dizajna lako se uklapaju u enterijer i omogućavaju zdravo, komforno i ekološko grejanje. Veliki izbor različitih modela i proizvođača po pristupačnim i akcijskim cenama.

 


   Plazma Top  

Električni kotlovi proizvođača Plazma Top namenjeni su za proizvodnju toplotne energije u sistemima centralnog grejanja. Prednosti ovih električnih kotlova su male dimenzije i jednostavna montaža kačenjem na zid te zauzimaju malo prostora. Postavljanje grejača koji su potopljeni je tehnološko rešenje koje u mnogome produžuje radni vek grejača a time i čitavog sistema grejanja. Automatika ugrađena u naš kotao se sastoji iz elemenata koji po kvalitetu i funkcionalnosti u potpunosti obezbeđuju sigurnost i dugotrajnost.

plazma-elektro.png

Tehničke karakteristike tehnicke-karakteristike

 

Model Snaga Cena   Model Snaga Cena   Model  Snaga Cena
Kotao bez pumpe i posude
6 kw 22.800,00  
Kotao sa pumpom i posudom
6 kw 41.547,00  
Kotao sa smart pumpom i posudom
6 kw 47.880,00
9 kw 24.067,00   9 kw 44.422,00   9 kw 52.060,00
12 kw 24.700,00   12 kw 45.131,00   12 kw 53.200,00
18 kw 26.600,00   18 kw 48.513,00   18 kw 58.647,00
24 kw 29.133,00   24 kw 53.415,00   24 kw 63.587,00
30 kw 32.300,00                
36 kw 35.467,00                
     

  EKO PAN  
Vek

vekpro-prod-section.png

  Eon

eon.jpg

Serija električnih zidnih kotlova VEK namenjena je za grejanje stambenih i poslovnih prostora. Male dimenzije i moderan dizajn karakteristike su koje ce omogućiti savršeno uklopljene uređaje u Vaš enterijer.   Električni kotlovi marke EON su elektronski zidni kotlovi sa naprednom modulacijom snage i algoritmom za uštedu.  EON kotlovi imaju pumpu (3 brzine) sa funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem vazduha.
 
VEK Snaga Cena

06.Value 6kw

23.217,00


09.Value 9kw 23.304,00

12.Value 12kw 23.391,00

18.Pro 18kw 28.609,00

24.Pro 24kw 30.348,00

30.Pro 30kw 45.130,00

36.Pro 36kw 50.348,00

42.Pro 42kw 56.435,00

48.Pro 48kw 59.913,00
 super-ponuda
EON Snaga Cena

B060 6kw 50.739,00

B090 9kw 51.304,00

B120 12kw 51.957,00

B160 16kw 54.478,00

B180 18kw 60.000,00

B240 24kw 61.304,00

B270 27kw 65.130,00
Fabrički katalogfabricki-katalog  Tehničke karakteristike
Fabrički katalogfabricki-katalog
 
     

     
  Impro  

Impro električni kotao namenjen je za zagrevanje poslovnih, stambenih i proizvodnih prostora. Može se koristiti kao primarni izvor toplote, ili kao dodatani izvor toplote za instalacije u kojima već postoji primarni izvor toplote. Impro električni kotlovi se sastoje od grejača i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. obican-impro.png

 

Impro električni blok kotao je formiran kao kompletna mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Impro električni blok kotlovi se izrađuju u rasponu od 6 do 36kW snage u varijantama jednocevnog, dvocevnog radijatorskog razvoda i u varijanti višekružnog podnog sistema grejanja. Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje.

 

OBIČAN

 

   

Model

 Cena


6kw

22.677,00

9kw

22.677,00


12kw

22.677,00


18kw

28.000,00


24kw 29.333,00

36kw 41.333,00

 
COMPACT

 

Model

 Cena


6kw (1 grejač)

38.667,00

8kw (1 grejač)

38.667,00


6kw  (2 grejača)

42.000,00


9kw (2 grejača)

42.000,00


12kw (2 grejača) 42.000,00

18kw  50.000,00

24kw 50.000,00 

 
 Tehničke karakteristiketehnicke-karakteristike   Fabrički katalogfabricki-katalog 

 


Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Formirani kao mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Kod standardnih varijanti u kompakt modelima ugrađena je pumpa Grundfos.

COMPACT 

 razdelnik 2 kruga

    

 razdelnik 3 kruga

   

 razdelnik 4 kruga

  

razdelnik 5 kruga

Model

 Cena

 

Cena

  Cena   Cena

6kw (1 grejač)

40.800,00   42.000,00   43.200,00   45.073,00

8kw (1 grejač)

40.800,00

 

42.000,00

  43.200,00   45.073,00

6kw  (2 grejača)

43.800,00

 

45.000,00

  46.200,00   48.068,00

9kw (2 grejača)

43.800,00

 

45.000,00

  46.200,00   48.068,00

12kw (2 grejača) 43.800,00   45.000,00   46.200,00   48.068,00

18kw  51.000,00   52.200,00   53.400,00   55.258,00

24kw 51.000,00   52.200,00   53.400,00   55.258,00

Budget varijanta  opremljena sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Formirani su kao mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Kod standardnih varijanti u kompakt modelima ugrađena je pumpa Hydro-S.

COMPACT BUDGET   običan  

 razdelnik 2 kruga

    

 razdelnik 3 kruga

   

 razdelnik 4 kruga

  

razdelnik 5 kruga

Model

 

Cena

 

 Cena

 

Cena

  Cena   Cena

6kw (1 grejač)

 

36.800,00

  39.607,00   41.143,00   42.789,00   45.257,00

8kw (1 grejač)

 

36.800,00

 

39.607,00

  41.143,00   42.789,00   45.257,00

6kw  (2 grejača)   39.360,00  

42.130,00

  43.776,00   45.422,00   47.890,00

9kw (2 grejača)

 

39.360,00

 

42.130,00

  43.776,00   45.422,00   47.890,00

12kw (2 grejača)   39.360,00   42.130,00   43.776,00   44.059,00   47.890,00

18kw    47.360,00   50.359,00   52.005,00   54.363,00   55.296,00

24kw   47.360,00   50.359,00   52.005,00   54.363,00   55.296,00

 
      
 
Vaillant

vaillant-elektro.png

Vaillantova nova generacija električnih kotlova za centralno grejanje. Rad ovih uređaja je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Uređaji opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Budući da je ovdje reč o električnoj energiji, naravno da je rad ovih uređaja u potpunosti ekološki,za njihov rad nije potreban dimnjak pa ih je moguće montirati i u najmanje prostore jer ne koriste vazduh za izgaranje. Postoji i mogućnost povezivanja u kaskadu (modeli 24 kW i 28 kW).

 

Model Snaga Cena

Elo block VE6 6kw 71.154,00

Elo block VE9 9kw 72.457,00

Elo block VE12 12kw 73.761,00

Elo block VE14 14kw 79.887,00

Elo block VE18 18kw 82.125,00

Elo block VE21 21kw 86.797,00

Elo block VE24 24kw 88.535,00

Elo block VE28 28kw 90.707,00

Tehničke karakteristiketehnicke-karakteristike

  Fabrički katalogfabricki-katalog