Električni Kotlovi

 

Električni kotlovi kao osnovni izvor energije koriste elektičnu energiju. Namenjeni za grejanje stambenih i poslovnih prostora, malih dimenzija i modernog dizajna lako se uklapaju u enterijer i omogućavaju zdravo, komforno i ekološko grejanje. Veliki izbor različitih modela i proizvođača po pristupačnim i akcijskim cenama.

  

Plazma Top

plazma-elektro.png

Ekopan

 

 

Električni kotlovi proizvođača Plazma Top namenjeni su za proizvodnju toplotne energije u sistemima centralnog grejanja. Prednosti ovih električnih kotlova su male dimenzije i jednostavna montaža kačenjem na zid te zauzimaju malo prostora. Postavljanje grejača koji su potopljeni je tehnološko rešenje koje u mnogome produžuje radni vek grejača a time i čitavog sistema grejanja. Automatika ugrađena u naš kotao se sastoji iz elemenata koji po kvalitetu i funkcionalnosti u potpunosti obezbeđuju sigurnost i dugotrajnost.

Model Snaga Cena   Model Snaga Cena   Model  Snaga Cena
Kotao bez pumpe i posude
6 kw 22.800,00  
Kotao sa pumpom i posudom
6 kw 41.547,00  
Kotao sa smart pumpom i posudom
6 kw 47.880,00
9 kw 24.067,00   9 kw 44.422,00   9 kw 52.060,00
12 kw 24.700,00   12 kw 45.131,00   12 kw 53.200,00
18 kw 26.600,00   18 kw 48.513,00   18 kw 58.647,00
24 kw 29.133,00   24 kw 53.415,00   24 kw 63.587,00
30 kw 32.300,00                
36 kw 35.467,00                
 

 

 

EKO PAN

Vek Eon

Elektricni kotao VEK

eon.jpg

 

 

Ekopan

 

Serija električnih zidnih kotlova VEK namenjena je za grejanje stambenih i poslovnih prostora. Male dimenzije i moderan dizajn karakteristike su koje ce omogućiti savršeno uklopljene uređaje u Vaš enterijer.   Električni kotlovi marke EON su elektronski zidni kotlovi sa naprednom modulacijom snage i algoritmom za uštedu.  EON kotlovi imaju pumpu (3 brzine) sa funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem vazduha.
VEK Snaga Cena   EON Snaga Cena

 
06.Value 6kw 23.256,00   B060 6kw 50.821,00

 
09.Value 9kw 23.342,00   B090 9kw 51.387,00

 
12.Value 12kw 23.429,00   B120 12kw 52.040,00

 
18.Pro 18kw 28.655,00   B160 16kw 54.566,00

 
24.Pro 24kw 30.397,00   B180 18kw 60.097,00

 
30.Pro 30kw 30.397,00   B240 24kw 61.403,00

 
36.Pro 36kw 50.429,00   B270 27kw 65.235,00

       
42.Pro 42kw 56.526,00        

       
48.Pro 48kw 60.010,00        

 

 

 

                                                                                

                   

 Impro

 obican-impro.png

Ekopan

 Impro električni kotao namenjen je za zagrevanje poslovnih, stambenih i proizvodnih prostora. Može se koristiti kao primarni izvor toplote, ili kao dodatani izvor toplote za instalacije u kojima već postoji primarni izvor toplote. Impro električni kotlovi se sastoje od grejača i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. 

 

OBIČAN

 

Model

 Cena


6kw

24.800,00

9kw

24.800,00


12kw

24.800,00


18kw

29.450,00


24kw 31.000,00

36kw 42.625,00

 

Impro električni blok kotao je formiran kao kompletna mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Impro električni blok kotlovi se izrađuju u rasponu od 6 do 36kW snage u varijantama jednocevnog, dvocevnog radijatorskog razvoda i u varijanti višekružnog podnog sistema grejanja. Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje.

 

COMPACT

 

Model

 Cena


6kw (1 grejač)

39.956,00

8kw (1 grejač)

39.956,00


6kw  (2 grejača)

43.400,00


9kw (2 grejača)

43.400,00


12kw (2 grejača) 43.400,00

18kw  51.667,00

24kw 51.667,00 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Formirani kao mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Kod standardnih varijanti u kompakt modelima ugrađena je pumpa Grundfos.

 

 

COMPACT 

 razdelnik 2 kruga

    

 razdelnik 3 kruga

   

 razdelnik 4 kruga

  

razdelnik 5 kruga

Model

 Cena

 

Cena

  Cena   Cena

6kw (1 grejač)

42.160,00   43.400,00   44.640,00   45.880,00

8kw (1 grejač)

42.160,00

 

43.400,00

  44.640,00   45.880,00

6kw  (2 grejača)

45.260,00

 

46.500,00

  47.740,00   48.980,00

9kw (2 grejača)

45.260,00

 

46.500,00

  47.740,00   48.980,00

12kw (2 grejača) 45.260,00   46.500,00   47.740,00   48.980,00

18kw  52.700,00   53.940,00   55.180,00   56.420,00

24kw 52.700,00   53.940,00   55.180,00   56.420,00

 


Budget varijanta  opremljena sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Formirani su kao mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Kod standardnih varijanti u kompakt modelima ugrađena je pumpa Hydro-S.

 

COMPACT BUDGET   običan  

 razdelnik 2 kruga

    

 razdelnik 3 kruga

   

 razdelnik 4 kruga

  

razdelnik 5 kruga

Model

 

Cena

 

 Cena

 

Cena

  Cena   Cena

6kw (1 grejač)

 

38.027,00

  40.814,00   42.514,00   44.215,00   46.766,00

8kw (1 grejač)

 

38.028,00

 

40.814,00

  42.514,00   44.215,00   46.766,00

6kw  (2 grejača)   40.672,00  

43.535,00

  45.235,00   46.936,00   50.167,00

9kw (2 grejača)

 

40.672,00

 

43.535,00

  45.235,00   46.936,00   50.167,00

12kw (2 grejača)   40.672,00   43.535,00   45.235,00   46.936,00   50.167,00

18kw    48,939,00   43.535,00   53.738,00   55.439,00   57.139,00

24kw   48.939,00   50.337,00   50.337,00   55.439,00   57.139,00

 
      
 

  

Vaillant elektricni-kotao-vaillant-eloblock-2.jpg

Ekopan

 

Vaillantova nova generacija električnih kotlova za centralno grejanje. Rad ovih uređaja je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Uređaji opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Budući da je ovdje reč o električnoj energiji, naravno da je rad ovih uređaja u potpunosti ekološki,za njihov rad nije potreban dimnjak pa ih je moguće montirati i u najmanje prostore jer ne koriste vazduh za izgaranje. Postoji i mogućnost povezivanja u kaskadu (modeli 24 kW i 28 kW).

 

Model Snaga Cena


Elo block VE6 6kw 70.969,00


Elo block VE9 9kw 72.279,00


Elo block VE12 12kw 73.587,00


Elo block VE14 14kw 79.696,00


Elo block VE18 18kw 81.878,00


Elo block VE21 21kw 86.538,00


Elo block VE24 24kw 88.277,00


Elo block VE28 28kw 90.456,00

 

 
       * Garancija na električne kotlove je 2 godine.