Električni Kotlovi

 

Električni kotlovi kao osnovni izvor energije koriste elektičnu energiju. Namenjeni za grejanje stambenih i poslovnih prostora, malih dimenzija i modernog dizajna lako se uklapaju u enterijer i omogućavaju zdravo, komforno i ekološko grejanje.

  

EKO PAN

VEK 

Elektricni kotao VEK

 

Ekopan

 

 EON

eon.jpg

    

Ekopan

 

 

Serija električnih zidnih kotlova VEK namenjena je za grejanje stambenih i poslovnih prostora. Male dimenzije i moderan dizajn karakteristike su koje ce omogućiti savršeno uklopljene uređaje u Vaš enterijer.

 

VEK
06.Value                             24.030,00

09.Value                             24.120,00

12.Value                             24.210,00

18.PRO                               29.610,00

24.PRO                               31.410,00

30.PRO                               46.710,00

36.PRO                               52.110,00

42.PRO                               58.410,00

48.PRO                               62.010,00

 

 

Električni kotlovi marke EON su elektronski zidni kotlovi sa naprednom modulacijom snage i algoritmom za uštedu.  EON kotlovi imaju pumpu (3 brzine) sa funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem vazduha.

EON
B060                                     52.515,00

B090                                     53.100,00

B120                                     53.775,00

B160                                     56.385,00

B180                                     62.100,00

B240                                     63.450,00

B270                                     67.410,00

 

 

 


 

 

                                                                                

                   

 Impro

 obican-impro.png

Ekopan

 Impro električni kotao namenjen je za zagrevanje poslovnih, stambenih i proizvodnih prostora. Može se koristiti kao primarni izvor toplote, ili kao dodatani izvor toplote za instalacije u kojima već postoji primarni izvor toplote. Impro električni kotlovi se sastoje od grejača i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. 

 

OBIČAN

 

Model

 Cena


6kw

26.040,00

9kw

26.040,00


12kw

26.040,00


18kw

31.000,00


24kw 32.240,00

36kw 43.400,00

 

Impro električni blok kotao je formiran kao kompletna mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Impro električni blok kotlovi se izrađuju u rasponu od 6 do 36kW snage u varijantama jednocevnog, dvocevnog radijatorskog razvoda i u varijanti višekružnog podnog sistema grejanja. Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje.

 

COMPACT

 

Model

 Cena


6kw (1 grejač)

40.920,00

8kw (1 grejač)

40.920,00


6kw  (2 grejača)

44.020,00


9kw (2 grejača)

44.020,00


12kw (2 grejača) 44.020,00

18kw  51.460,00

24kw 51.460,00 

 

Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Formirani kao mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Kod standardnih varijanti u kompakt modelima ugrađena je pumpa Grundfos.

COMPACT 

 razdelnik 2 kruga

    

 razdelnik 3 kruga

   

 razdelnik 4 kruga

  

razdelnik 5 kruga

Model

 Cena

 

Cena

  Cena   Cena

6kw (1 grejač)

42.160,00   43.400,00   44.640,00   45.880,00

8kw (1 grejač)

42.160,00

 

43.400,00

  44.640,00   45.880,00

6kw  (2 grejača)

45.260,00

 

46.500,00

  47.740,00   48.980,00

9kw (2 grejača)

45.260,00

 

46.500,00

  47.740,00   48.980,00

12kw (2 grejača) 45.260,00   46.500,00   47.740,00   48.980,00

18kw  52.700,00   53.940,00   55.180,00   56.420,00

24kw 52.700,00   53.940,00   55.180,00   56.420,00

Budget varijanta  opremljena sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Formirani su kao mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Kod standardnih varijanti u kompakt modelima ugrađena je pumpa Hydro-S.

COMPACT BUDGET   običan  

 razdelnik 2 kruga

    

 razdelnik 3 kruga

   

 razdelnik 4 kruga

  

razdelnik 5 kruga

Model

 

Cena

 

 Cena

 

Cena

  Cena   Cena

6kw (1 grejač)

 

39.113,00

  40.814,00   42.514,00   44.215,00   46.766,00

8kw (1 grejač)

 

39.113,00

 

40.814,00

  42.514,00   44.215,00   46.766,00

6kw  (2 grejača)   41.834,00  

43.535,00

  45.235,00   46.936,00   50.167,00

9kw (2 grejača)

 

41.834,00

 

43.535,00

  45.235,00   46.936,00   50.167,00

12kw (2 grejača)   41.834,00   43.535,00   45.235,00   46.936,00   50.167,00

18kw    50.337,00   43.535,00   53.738,00   55.439,00   57.139,00

24kw   50.337,00   50.337,00   50.337,00   55.439,00   57.139,00

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 
      
 

  

Vaillant elektricni-kotao-vaillant-eloblock-2.jpg

Ekopan

 

Vaillantova nova generacija električnih kotlova za centralno grejanje. Rad ovih uređaja je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Uređaji opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Budući da je ovdje reč o električnoj energiji, naravno da je rad ovih uređaja u potpunosti ekološki,za njihov rad nije potreban dimnjak pa ih je moguće montirati i u najmanje prostore jer ne koriste vazduh za izgaranje. Postoji i mogućnost povezivanja u kaskadu (modeli 24 kW i 28 kW).

 

UZ KUPLJENI KOTAO POKLON TERMOSTAT

Model Snaga Cena


Elo block VE6 6kw 72.887,00


Elo block VE9 9kw 74.232,00


Elo block VE12 12kw 75.576,00


Elo block VE14 14kw 81.850,00


Elo block VE18 18kw 84.091,00


Elo block VE21 21kw 88.870,00


Elo block VE24 24kw 90.663,00


Elo block VE28 28kw 92.901,00

 

 
       * Garancija na električne kotlove je 2 godine.