Električni Kotlovi

 

Električni kotlovi kao osnovni izvor energije koriste elektičnu energiju. Namenjeni za grejanje stambenih i poslovnih prostora, malih dimenzija i modernog dizajna lako se uklapaju u enterijer i omogućavaju zdravo, komforno i ekološko grejanje. Veliki izbor različitih modela i proizvođača po pristupačnim i akcijskim cenama.

 


   Plazma Top  

Električni kotlovi proizvođača Plazma Top namenjeni su za proizvodnju toplotne energije u sistemima centralnog grejanja. Prednosti ovih električnih kotlova su male dimenzije i jednostavna montaža kačenjem na zid te zauzimaju malo prostora. Postavljanje grejača koji su potopljeni je tehnološko rešenje koje u mnogome produžuje radni vek grejača a time i čitavog sistema grejanja. Automatika ugrađena u naš kotao se sastoji iz elemenata koji po kvalitetu i funkcionalnosti u potpunosti obezbeđuju sigurnost i dugotrajnost.

plazma-elektro.png

Tehničke karakteristike 

 

Model Snaga Cena   Model Snaga Cena   Model  Snaga Cena  
Kotao bez pumpe i posude
6 kw 26.682,00  5.jpg
Kotao sa pumpom i posudom
6 kw 56.033,00  5.jpg
Kotao sa smart pumpom i posudom
6 kw 50.696,00 5.jpg
9 kw 28.165,00  5.jpg 9 kw 60.925,00  5.jpg 9 kw 55.122,00 5.jpg
12 kw 28.906,00  5.jpg 12 kw 62.259,00  5.jpg 12 kw 56.329,00 5.jpg
18 kw 31.129,00  5.jpg 18 kw 68.633,00  5.jpg 18 kw 62.096,00 5.jpg
24 kw 34.094,00  5.jpg 24 kw 74.414,00  5.jpg 24 kw 67.327,00 5.jpg
30 kw 37.800,00  5.jpg                
36 kw 41.506,00  5.jpg                
 * Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže    

  EKO PAN  
Vek

vekpro-prod-section.png

  Eon

eon.jpg

Serija električnih zidnih kotlova VEK namenjena je za grejanje stambenih i poslovnih prostora. Male dimenzije i moderan dizajn karakteristike su koje ce omogućiti savršeno uklopljene uređaje u Vaš enterijer.   Električni kotlovi marke EON su elektronski zidni kotlovi sa naprednom modulacijom snage i algoritmom za uštedu.  EON kotlovi imaju pumpu (3 brzine) sa funkcijom deblokade i automatskim ispuštanjem vazduha.
 
VEK Snaga Cena  

06.Value 6kw

37.500,00

5.jpg


09.Value 9kw 37.800,00 5.jpg

12.Value 12kw 38.250,00 5.jpg

18.Pro 18kw 47.700,00
5.jpg

24.Pro 24kw 52.500,00 5.jpg

30.Pro 30kw 75.900,00 5.jpg

36.Pro 36kw 85.200,00
5.jpg

42.Pro 42kw 91.664,00 5.jpg

48.Pro 48kw 96.074,00 5.jpg

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže    
 super-ponuda
EON Snaga Cena  

B060 6kw 76.544,00 5.jpg

B090 9kw 77.647,00 5.jpg

B120 12kw 78.434,00 5.jpg

B160 16kw 81.900,00 5.jpg

B180 18kw 89.617,00 5.jpg* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže    
Fabrički katalogfabricki-katalog  Tehničke karakteristike
Fabrički katalogfabricki-katalog
 
     

     
  Impro  

Impro električni kotao namenjen je za zagrevanje poslovnih, stambenih i proizvodnih prostora. Može se koristiti kao primarni izvor toplote, ili kao dodatani izvor toplote za instalacije u kojima već postoji primarni izvor toplote. Impro električni kotlovi se sastoje od grejača i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. obican-impro.png

 

Impro električni blok kotao je formiran kao kompletna mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Impro električni blok kotlovi se izrađuju u rasponu od 6 do 36kW snage u varijantama jednocevnog, dvocevnog radijatorskog razvoda i u varijanti višekružnog podnog sistema grejanja. Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje.

 

OBIČAN

 

 
     

Model

 Cena

 


6kw

26.400,00 5.jpg

9kw

26.400,00

5.jpg


12kw

26.400,00

5.jpg


18kw

32.612,00

5.jpg


24kw 34.165,00 5.jpg

36kw 48.141,00 5.jpg

 
COMPACT

 

 

Model

 Cena

 


6kw (1 grejač)

45.812,00 5.jpg

8kw (1 grejač)

45.035,00

5.jpg


6kw  (2 grejača)

48.918,00

5.jpg


9kw (2 grejača)

48.918,00

5.jpg


12kw (2 grejača) 48.918,00 5.jpg

18kw  58.235,00
5.jpg

24kw 58.235,00 5.jpg

 
* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže
 Tehničke karakteristike   Fabrički katalogfabricki-katalog 

 


Kotlovi za jednocevni i podni sistem grejanja su opremljeni sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Formirani kao mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Kod standardnih varijanti u kompakt modelima ugrađena je pumpa Grundfos.

COMPACT 

 razdelnik 2 kruga

    

 razdelnik 3 kruga

   

 razdelnik 4 kruga

  

razdelnik 5 kruga

 

Model

 Cena

 

Cena

  Cena   Cena  

6kw (1 grejač)

46.588,00  5.jpg 48.141,00 5.jpg  49.694,00 5.jpg  52.024,00 5.jpg

8kw (1 grejač)

46.588,00

 5.jpg

48.141,00

 5.jpg 49.694,00 5.jpg  52.024,00 5.jpg

6kw  (2 grejača)

50.471,00

5.jpg 

52.024,00

5.jpg  53.576,00 5.jpg  55.906,00 5.jpg

9kw (2 grejača)

50.471,00

 5.jpg

52.024,00

 5.jpg 53.576,00  5.jpg 55.906,00 5.jpg

12kw (2 grejača) 50.471,00  5.jpg 52.024,00  5.jpg 53.576,00 5.jpg  55.906,00 5.jpg

18kw  59.788,00  5.jpg 61.341,00 5.jpg  62.894,00  5.jpg 59.294,00 5.jpg

24kw 59.788,00  5.jpg 61.341,00 5.jpg  62.894,00 5.jpg  59.294,00 5.jpg

Budget varijanta  opremljena sabirnikom i razdelnikom do najviše 5 grejnih krugova sa ventilima za balansiranje. Formirani su kao mini kotlarnica koja se sastoji od cirkulacione pumpe, ekspanzione posude i još čitavog niza sigurnosne opreme i automatike. Kod standardnih varijanti u kompakt modelima ugrađena je pumpa Hydro-S.

COMPACT BUDGET   običan  

 razdelnik 2 kruga

    

 razdelnik 3 kruga

   

 razdelnik 4 kruga

  

razdelnik 5 kruga

 

Model

 

Cena

 

 Cena

 

Cena

  Cena   Cena  

6kw (1 grejač)

 

42.861,00

 5.jpg 44.725,00  5.jpg 46.588,00 5.jpg  48.452,00 5.jpg  54.042,00 5.jpg

8kw (1 grejač)

 

42.861,00

 5.jpg

44.725,00

 5.jpg 46.588,00 5.jpg  48.452,00 5.jpg  54.042,00 5.jpg

6kw  (2 grejača)   45.843,00  AKCIJA

47.706,00

 5.jpg 49.570,00 5.jpg  54.229,00 5.jpg  57.024,00 5.jpg

9kw (2 grejača)

 

45.843,00

 AKCIJA

47.706,00

5.jpg  49.570,00  5.jpg 54.229,00  5.jpg 57.024,00 5.jpg

12kw (2 grejača)   45.843,00  5.jpg 47.706,00 5.jpg  49.570,00 5.jpg  54.229,00 5.jpg  57.024,00 5.jpg

18kw    55.160,00
AKCIJA 57.024,00 5.jpg  58.888,00 5.jpg  62.615,00 5.jpg  56.922,00 5.jpg

24kw   55.160,00  5.jpg 57.024,00  5.jpg 58.888,00  5.jpg 62.615,00  5.jpg 56.922,00 5.jpg

 
      
 
Vaillant

vaillant-elektro.png

Vaillantova nova generacija električnih kotlova za centralno grejanje. Rad ovih uređaja je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Uređaji opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Budući da je ovdje reč o električnoj energiji, naravno da je rad ovih uređaja u potpunosti ekološki,za njihov rad nije potreban dimnjak pa ih je moguće montirati i u najmanje prostore jer ne koriste vazduh za izgaranje. Postoji i mogućnost povezivanja u kaskadu (modeli 24 kW i 28 kW).

 

Model Snaga Cena  

Elo block VE6 6kw 89.400,00 5.jpg

Elo block VE9 9kw 91.080,00 5.jpg

Elo block VE12 12kw 92.640,00 5.jpg

Elo block VE14 14kw 100.440,00 5.jpg

Elo block VE18 18kw 103.200,00 5.jpg

Elo block VE21 21kw 109.080,00 5.jpg

Elo block VE24 24kw 111.240,00 5.jpg

Elo block VE28 28kw 114.000,00 5.jpg

* Odabir snage kotla je na investitoru i projektantu grejne mreže    

Tehničke karakteristike

  Fabrički katalogfabricki-katalog