Antifriz / Termofluid

 

 Antifriz je tečnost za sisteme za grejanje protiv smrzavanja. Dozira se prema priloženoj tabeli u zavisnosti od potrebnih karakteristika. Potpomaže bolji prenos toplote u grejnom telu i sprečava smrzavanje vode u sistemima za grejanje.

  

 

 

 

Termofluid R

koncentrat

 termofluid-r

book-icon.png

 

 

TERMOFLUID R je koncetrovana tečnost za prenos termičke energije. Termofluid R je antifriz za centralno grejanje koji nalazi primenu kod sistema za grejanje i rashlađivanje u temperaturnom opsegu od -35°C do 150°C. Termofluid R je na bazi monoetilen glikola i kao takav razblažuje se sa vodom u određenim razmerama u zavisnosti od očekivane temerature rada sistema. Olakšava rad cirkulacionih pumpi i obezbeđuje sistemu grejanja kao i radijatorima antikorozivnu zaštitu tokom dugog veka eksploatacije. Odlikuje ga dug vek eksploatacije od 10 godina.

 

 

Antifriz Pakovanje Cena

Termofluid R 10l 3.840,00

  

Koncentracija Termofluida FPE-R sa d.vodom
Tačka mržnjenja
Tačka ključanja
20%
-10° C
103,5° C
30%
-15° C
105° C
35%
-20° C
106° C
40%
-25° C
107° C
45%
-31° C
108° C
50%
-40° C
110° C

 

Termofluid S

koncentrat -55 oC

termofluid-s-55

book-icon.png
 

Termofluid S 100% koncentrat namenjen je prenosu energije u sistemima grejanja. Na bazi monoetilen glikola omogućava primenu na temperaturama do -55oC.

 

Antifriz Pakovanje Cena

Termofluid S 100%
10l 2.500,00

 

Temperatura
Udeo Termofuida
Udeo d.vode
-7oC 30% 70%
-14oC 40% 60%
-21oC 50% 50%

 


Termofluid S

spreman za upotrebu

termofluid-s.jpg
 

 

 Ne razblažuje se, spreman za upotrebu. Za temperature do -25C.

 

Antifriz Pakovanje Cena

Termofluid S 10l 1.780,00

 


 

Chemco Antifriz

antifriz-chemco


 

book-icon.png
 

Chemco antifriz namenjen je rashladnim sistemima i sistemima etažnog grejanja. Rok trajanja 10 godina.

Antifriz Pakovanje Cena

Chemco 10l 2.510,00

 

 

50% voda

60% voda

70% voda

50% antifriz

-20° C

X

X

40% antifriz

X

-14° C

X

30% antifriz

X

X

-7° C


 

Netoksični antifriz

(za solarne sisteme)

 n-ant-netoksični-antifriz

book-icon.png

 

 

Netoksični antifriz je zbog svoje netoksičnosti obavezan u sistemima pripreme sanitarne vode i solarnim sistemima.  Zbog svojih specifičnih hemijskih svojstava može se razblažiti sa običnom (tvrdom vodom). Baziran na monopropilen glikolu predstavlja odličan prenosnik toplote i štiti od smrzavanja. Može da se koristi za temperature od -50oC do 120oC.

 

Antifriz Pakovanje Cena

Netoksični 50/50 -35C 10l

4.520,00


 

Netoksični 50/50 -8C 10l

2.604,00

 

 

%Antifriza
70 50 30 25
% Vode 30 50 65 80
Tačka mržnjenja -65 -35 -18 -8

 

 


Super Anti-Led

super-antiled

 

Super antiled je sredstvo namenjeno za otopljavanje snega i leda. Idealno za zaleđene, snežne i klizave trotoare i puteve. Ne deluje štetno na biljke i životinje, Prilikom dodira sa vlagom oslobađa toplotu do 60oC i na taj način brzo otapa sneg i led a zatim formira strukturu koja ne može da zaledi do -25oC.

 

Antiled Pakovanje Cena

Super antiled
4l

588,00