Bakarni Fiting

 Bakarni fiting namenjen je povezivanju razvoda sistema za centralno grejanje.

 


 Bakarno koleno jednodelno

bakarno-koleno-jednodelno.png

Artikal Promer Cena

Bakarno koleno J Ø15 25,00

Bakarno koleno J Ø18 47,00

Bakarno koleno J Ø22 82,00

Bakarno koleno J Ø28 129,00

Bakarno koleno J Ø35 336,00

Bakarno koleno J Ø42 655,00

Bakarno koleno J duže Ø15 53,00

Bakarno koleno J duže Ø18 65,00


Bakarno koleno dvodelno

bakarno-koleno-dvodelno 

Artikal Promer Cena

Bakarno koleno D Ø15 18,00

Bakarno koleno D Ø18 28,00

Bakarno koleno D Ø22 47,00

Bakarno koleno D Ø28 89,00

Bakarno koleno D Ø35 244,00

Bakarno koleno D Ø42 520,00

Bakarno koleno D Ø54 907,00


 Bakarni luk 45o jednodelni

bakarni-luk-jednodelni

 
Artikal Promer Cena

Bakarni luk J Ø15 18,00

Bakarni luk J Ø18 63,00

Bakarni luk J Ø22 61,00

Bakarni luk J Ø28 112,00

Bakarni luk J Ø35 373,00


 Bakarni luk 45o dvodelni

bakarni-luk-dvodelni

 
Artikal Promer Cena

Bakarni luk D Ø15 22,00

Bakarni luk D Ø18 54,00

Bakarni luk D Ø22 63,00

Bakarni luk D Ø28 112,00

Bakarni luk D Ø35 275,00


 Zaobilazni luk

zaobilazni-luk.png

Artikal Promer Cena

Zaobilazni luk Ø15 130,00

Zaobilazni luk Ø18 288,00

Zaobilazni luk Ø22 395,00


Poluobilazni luk

poluobilazni-luk.png

Artikal Promer Cena

Poluobilazni luk Ø15 108,00

Poluobilazni luk Ø18 211,00

Poluobilazni luk Ø22 349,00


 Bakarna spojnica

bakarna-spojnica.png

Artikal Promer Cena

Bakarna spojnica Ø15 12,00

Bakarna spojnica Ø18 16,00

Bakarna spojnica Ø22 26,00

Bakarna spojnica Ø28 61,00

Bakarna spojnica Ø42 256,00

Bakarna spojnica Ø54 503,00


 Bakarni reducir

bakarni-rt-komad.png

 
Artikal Promer Cena

Bakarni reducir 18-15 23,00

Bakarni reducir 22-15 45,00

Bakarni reducir 22-18 45,00

Bakarni reducir 28-15 133,00

Bakarni reducir 28-18 115,00

Bakarni reducir 28-22 70,00

Bakarni reducir 35-22 322,00

Bakarni reducir 35-28 224,00

Bakarni reducir 42-35 455,00

Bakarni reducir 54-42 926,00


 Bakarni T komad

bakarni-t-komad.png

 
Artikal Promer Cena

Bakarni T komad Ø15 30,00

Bakarni T komad Ø18 60,00

Bakarni T komad Ø22 96,00

Bakarni T komad Ø28 186,00

Bakarni T komad Ø35 512,00

Bakarni T komad Ø42 1.105,00

Bakarni T komad Ø54 1.616,00


Bakarni RT komad

bakarni-rt-komad.png

 
Artikal Promer Cena

Bakarni RT komad 15-18-15 165,00

Bakarni RT komad 18-15-15 90,00

Bakarni RT komad 18-18-15 108,00

Bakarni RT komad 18-15-18 67,00

Bakarni RT komad 22-15-22 81,00

Bakarni RT komad 22-18-22 117,00

Bakarni RT komad 22-15-15 166,00

Bakarni RT komad 22-18-18 195,00

Bakarni RT komad 22-22-18 289,00

Bakarni RT komad 22-28-22 458,00

Bakarni RT komad 28-15-28 174,00

Bakarni RT komad 28-18-28 276,00

Bakarni RT komad 28-22-28 184,00

Bakarni RT komad 28-35-28 919,00

Bakarni RT komad 28-28-15 639,00

Bakarni RT komad 28-28-18 554,00

Bakarni RT komad 35-15-35 636,00

Bakarni RT komad 35-18-35 687,00

Bakarni RT komad 35-22-35 455,00

Bakarni RT komad 35-28-35 689,00

Bakarni RT komad 42-35-42 2.040,00

Bakarni RT komad 54-35-54 3.561,00