Kotlovi Kamini Na Pelet

 

Kotlovi i kamini na pelet predstavljaju jedan od najefikasnijih vidova grejanja. Kombinujući spoj dizajna i tehnologije možete odabrati grejanje isključivo na pelet ili kombinovano grejanje na čvrsto gorivo i pelet. Odabirom kotlova i kamina na pelet doprinosite borbi protiv globalnog zagrevanja ali birate i jeftiniji vid grejanja. Sa promenom cene ogrevnog materijala, menjajte i način na koji ćete se grejati ove zime.

 

 

 

Kombinovani kotlovi - pelet i čvrsto gorivo


 

 Defro

Defro Uni

defro-uni

book-icon.png
 

Defro kotlovi su kotlovi poljske proizvodnje namenjeni za kombinovano korišćenje ogreva - uglja granulacije 5-25mm, separisane ugljene prašine, mešavine žitarica, peleta ali i drva i uglja. Garancija na kotao je 5 godina a njegove osnovne karakteristike su potpuna automatizacija i visoka energetska efikasnost.

 

Model Snaga Cena

Defro Uni 15kw 388.644,00

Defro Uni 20kw 400.608,00

Defro Uni 25kw 412.260,00

Defro Uni 35kw 449.628,00

Defro Uni 50kw 540.816,00

 


 

 Defro sigma uni

defro-sigma-uni

book-icon.png
 

Sigma uni model namenjen je za korišćenje uglja granulacije 5-25mm i peleta. U skladu sa klasom 5 evropskog standarda dostupni su u snagama od 16, 20, 24, 36 i 48kw. Prilikom poručivanja kotla obavezno je napomenuti sa koje strane treba da dolazi spremnik za pelet.

 

Model Snaga Cena

Defro Sigma Uni 16kw 358.188,00

Defro Sigma Uni 20kw 367.704,00

Defro Sigma Uni 24kw 372.624,00

Defro Sigma Uni 36kw 413.580,00

Defro Sigma Uni 48kw 465.012,00


 

Defro HG

defro-hg

book-icon.png
 

Defro HG model je pirolitički kotao namenjen za loženje isključivo drvima prečnika 12cm maksimalne vlažnosti do 15%. 

Napomena: za ispravan rad neophodno je kotao povezati sa akumulatorom toplote.

 

Model Snaga Cena

Defro HG 25kw 293.364,00

Defro HG 40kw 322.152,00

 

Bosch pelet set

bosch-pelet-set

book-icon.png
 

U ponudi su dva gorionika, snage do 34 kW i od 55 kW, odnosno 3 različitih setova za pelete. Set ćete odabrati na bazi dva podatka: raspoložiove visine dimnjaka i potrebne snage za grejanje. Za kuće sa nižim dimnjakom (do 7m) na raspolaganju su snage 27 i 32 kW, a za kuće sa boljim dimnjakom 27, 32 i 45 kW. Veoma je bitno da se koristi kvalitetan pelet, izrađen od drveta, koji garantuje ravnomeran i stabilan rad, i najmanju potrošnju u kilogramima.
Na gorionike PELET BRENN se može povezati sobni termostat, čime obezbeđujete da u sobama imate konstantnu temperaturu. Kada se dostigne željena temperatura, gorionik se gasi, a kada se spusti, ponovo se pali. Na ovaj način se štedi gorivo, a korisnici konačno imaju pravi komfor grejanja.

 

 

Model

 Cena


Bosch Set 27 kW

246.894,00


Bosch Set 32 kw

250.543,00


Bosch Set 45 kw

273.611,00

Unapređen kotao Viadrus LP U 22 omogućava fleksibilniji prelazak na korišćenje peleta. Konstruisanje univerzalnih vrata za montažu gorionika sa leve ili desne strane predstavljaju samo jednu od mnogobrojnih prednosti. Inovacije se ogledaju i u kvalitetnoj pripremi prolaza gorionika, izmenama na livenom telu, obostranoj pripremi na oplati za kablove, elemenata za redukciju brzine protoka toplog vazduha. kroz komore kotla neka su od rešenja koja olakšavaju montažu gorionika i njegovu naknadnu upotrebu. 


 

 

Viadrus LP U22 sa Feroli Gorionikom

 

viadruslpferolipn

 

 

book-icon.png
 

Kada se radi o setovima na pelet, kombinacija Viadrus U22 kotla i Ferroli gorionika, predstavlja pravi izbor. U kotao je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%. Postoji mogućnost i kupovine samo seta za povećanje efikasnosti za korisnike koji već poseduju Viadrus kotlove. U setu se dobija liveni kotao marke Viadrus, Ferroli gorionik i rezervoar za pelet kapaciteta 140kg. Na Viadrus koltlove sa 3 do 6 članka ugrađuje se gorionik Ferroli p7, dok se na kotlove koji imaju 7 do 10 članaka ugrađuje gorionik Ferroli p12.

 SET = Kotao VIADRUS LP U22 + FERROLI gorionik + Rezervoar za pelet*

*Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

Model Snaga Cena

Viadrus Pelet Set LP U22 4čl. 20-23kw 175.829,00

Viadrus Pelet Set LP U22 5čl. 25-29.1kw  184.045,00

Viadrus Pelet Set LP U22 6čl. 30-34.9kw 191.086,00

Viadrus Pelet Set LP U22 7čl. 35-40.7kw 213.532,00

Viadrus Pelet Set LP U22 8čl. 40-46.5kw  221.161,00

Viadrus Pelet Set LP U22 9čl. 45-52.3kw 228.398,00

Viadrus Pelet Set LP U22 10čl. 49-58.1kw 236.809,00

 * Garancija 3 godine na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik


 

Viadrus LP U22 sa Lamborghini gorionikom

viadruslplamborghini

 

 

 

book-icon.png
 

Set na pelet u kombinaciji Viadrus U22 livenog kotla i Lamborghini gorionika predstavlja najprodavaniji set na tržištu. Ovaj gorionik ima unapređenu verziju elektro grejača koji pali pelet. U kotao je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%. Postoji mogućnost i kupovine samo seta za povećanje efikasnosti za korisnike koji već poseduju Viadrus kotlove. Uz kotao dolaze gorionik i rezervoar za pelet.

 SET = Kotao VIADRUS LP U22 + LAMBORGHINI gorionik + Rezervoar za pelet*

*Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

 

 

Model Snaga Cena

Viadrus Pelet Set LP U22 4čl. 20-23kw 178.450,00

Viadrus Pelet Set LP U22 5čl. 25-29.1kw 186.657,00

Viadrus Pelet Set LP U22 6čl. 30-34.9kw 193.708,00

Viadrus Pelet Set LP U22 7čl. 35-40.7kw 222.769,00

Viadrus Pelet Set LP U22 8čl. 40-46.5kw 230.398,00

Viadrus Pelet Set LP U22 9čl. 45-52.3kw 237.635,00

Viadrus Pelet Set LP U22 10čl. 49-58.1kw 246.046,00

 

* Garancija 3 godine na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik


 

Viadrus LP U22 + B Max

 

 

 

bmax+viadruslp

 

 

book-icon.png
 

Kombinacija livenog kotla Viadrus LP U22 i gorionika italijanskog proizvođača B-max predstavlja pravi izbor kada je lošiji kvalitet peleta u pitanju. Ovaj gorionik ima dva puža, tako da ne dolazi do zapušavanja. U set je uključen liveni kotao Viadrus LP U22, B-Max gorionik i rezervoar za pelet. U kotao je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%. Postoji mogućnost i kupovine samo seta za povećanje efikasnosti za korisnike koji već poseduju Viadrus kotlove. 

SET = Kotao VIADRUS LP U22 + BMAX gorionik + Rezervoar za pelet*

*Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

 

Model

 Cena.


Viadrus Pelet Set LP U22 4čl. 23kw

179.036,00


Viadrus Pelet Set LP U22 5čl. 30kw

187.252,00


Viadrus Pelet Set LP U22 6čl. 35kw

194.293,00


Viadrus Pelet Set LP U22 7čl. 40kw

217.128,00


Viadrus Pelet Set LP U22 8čl. 46kw 224.757,00

Viadrus Pelet Set LP U22 9čl. 52kw 231.994,00

Viadrus Pelet Set LP U22 10čl. 58kw 240.405,00

  * Garancija 3 godine na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.


  Kotao Viadrus LP U22 + Easy Pel

lpviadrus+easypel

book-icon.png
  Kotao Viadrus LP U22 u kombinaciji sa Easy Pel gorionikom je dobar izbor ako želite da se grejete na koštice šljive, višnje, i naravno, pelet i čvrsto gorivo.

SET = Kotao VIADRUS LP U22 + EASY PEL gorionik + Rezervoar za pelet*

 

*Vrata i set za povećanje efikasnosti se kupuju posebno

 

Model

 Cena


Viadrus Pelet Set LP U22 4čl. 23kw

184.840,00


Viadrus Pelet Set LP U22 5čl. 30kw

193.154,00


Viadrus Pelet Set LP U22 6čl. 35kw

200.279,00


Viadrus Pelet Set LP U22 7čl. 40kw

218.895,00


Viadrus Pelet Set LP U22 8čl. 46kw 226.614,00

Viadrus Pelet Set LP U22 9čl. 52kw 233.937,00

Viadrus Pelet Set LP U22 10čl. 58kw 242.448,00

 * Garancija 3 godine na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.


 

Set za povećanje efikasnosti Viadrus LP U 22

 

 Samotni-set-za-povecanje-efikasnosti

book-icon.png
  U Viadrus setove na pelet je preporučljivo ugraditi set za povećanje stepena iskorišćenja u vidu šamotnih cigli i livenih pregrada za usmeravanje plamena, čime se podiže stepen iskorišćenja i preko 90%. Postoji mogućnost i kupovine samo seta za povećanje efikasnosti za korisnike koji već poseduju Viadrus kotlove.

Ovaj komplet nije obavezan ali je višestruko koristan, glavna uloga kompleta je da kontroliše brzinu i usmeri plamen da ima što duži put kroz kotao kako bi se povećalo iskorišćenje kotla i smanji potrošnju, ujedno uloga ovog seta je da zaštiti pojedine delove kotla kako od rada gorionika. 

 

Model

 Cena


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 4č

7.372,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 5čl

8.500,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 6čl

9.628,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 7čl

10.756,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 8čl

11.884,00


Set za povećanje efikasnosti za LP U22 9čl 13.012,00

Set za povećanje efikasnosti za LP U22 10čl 14.140,00

 

 


 

Thermomax

u kombinaciji sa Lamborghini gorionikom

thermomax-lamborghini.png

book-icon.png

 

 

Thermomax je kombinovani liveni (tropromajni) kotao koji se proizvodi u rasponu snage do 88kw i karakteriše ga visok stepen efikasnosti. Predviđen je za sagorevanje čvrstog goriva i peleta a zahvaljujući tropromajnom sistemu cirkulacije dimnih gasova ima visoku efikasnost i smanjeni negativan efekat na životnu sredinu. Prednost ovog kotla ogleda se u mogućnosti ugradnje vrata za korišćenje peleta. Vrata su pripremljena za montažu gorionika na pelet Lamborghini. Sistemom za dvoja vrata na lak i jednostavan način omogućen je nesmetan rad kotla, tako da je ugradnjom gorionika na pelet na jednim vratima omogućen rad kotla na pelet a otvaranjem vrata sa gorionikom i zatvaranjem standardnih vrata kotao može bez problema raditi na čvrsto gorivo.

SET = Kotao THERMOMAX + Gorionik LAMBORGHINI + Rezervoar + Vrata za pelet

Model Snaga Cena

Thermomax 3čl. 19kw Cena na upit (%)

Thermomax 4čl. 28kw Cena na upit (%)

Thermomax 5čl 38kw Cena na upit (%)

Thermomax 6čl. 48kw Cena na upit (%)

Thermomax 7čl. 59kw Cena na upit (%)


Thermomax 8čl. 70kw Cena na upit (%)


Thermomax 9čl. 79kw Cena na upit (%)


Thermomax 10čl. 88kw Cena na upit (%)

 

 Thermal 

u kombinaciji sa Lamborghini gorionikom

termal-celicni-kotlovi.png

book-icon.png
 

Kotlovi na pelet Thermal namenjeni su za centralno grejanje stambenih ili manjih poslovnih površina. Rade automatski, doziranjem peleta pomoću transportnog puža iz spremnika za pelet koji je deo uređaja, smeštenog iznad kotlovskog dela uređaja. Plamen koji se razvija u kotlu tokom normalnog izgaranja drvenog peleta oslobađa upravo onu količinu CO2 koja se oslobađa sagorevanjem drveta. Pomoću vrhunske regulacije ugrađene u kotao moguće je podešavati temperaturu u prostoriji. Postoji mogućnost programiranog rada, a čelična konstrukcija i moderni dizajn samo su neke karakteristike koje doprinose visokom stepenu iskorišćenja. Kod kotla Termal 25 ekspanziona posuda, pumpa i sigurnosni ventil su integrisani u kotlu dok je kod kotlova Termal 34 i 50 zaštitna pumpa (služi samo za cirkulaciju vode u kotlu kao zaštita od kondenzacije) i hidraulička skretnica.

SET=Kotao TERMAL + Gorionik LAMBORGHINI + REZERVOAR + VRATA ZA GORIONIK

Model Snaga Cena

Termal 25kw Cena na upit (%)

Termal 30kw Cena na upit (%)

Termal 35kw Cena na upit (%)

Termal 40kw Cena na upit (%)

Termal 50kw Cena na upit (%)


 Set na pelet Mareli

 

 

 

mareli-set-na-pelet

Mareli

 

 

 

 

 

Mareli Calisto je kombinovani čelični kotao na čvrsto gorivo. Ovaj kotao je prilagođen za korišćenje peleta uz dodatak gorionika na pelet. Regulator promaje je uračunat u cenu kotla. Set se sastoji od čeličnog kotla Mareli Calisto, gorionika EasyPel i spremnika za pelet zapremine 140 kg. Ugradnjom gorionika na pelet značajno se produžuje vek trajanja kotla.  Lakoća promene ogreva ne zahteva izmene i prepravke na samom kotlu.

 

Model

 Cena


Set na pelet Mareli 24kw

160.440,00


Set na pelet Mareli 35kw

175.000,00


Set na pelet Mareli 48kw

195.000,00


*Garancija 2 godine.


 

Megal Specijal sa Lamborghini gorionikom

megal-i-lamborghini

 

Mareli
 

Trajnožareći kotao Megal Specijal sa Lamborghini gorionikom obezbeđuje visok stepen iskorišćenja. U setu dobijate čelični kotao Megal Specijal, gorionik Lamborghini i rezervoar za pelet 140kg. Prilikom ugradnje gorionika na pelet važno je voditi računa da gorionik po snazi odgovara kotlu na koji se ugrađuje.

 

Model

 Cena


Set Megal 25kw

177.259,00


Set Megal 32kw

189.072,00


Set Megal 40kw

201.623,00


* Garancija 5 godina na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.

 


 

 Megal Specijal sa Ferroli gorionikom

megal+ferroli

Mareli

 

 

Set se sastoji od kotla Megal specijal koji je konstrukcijski napravljen tako da je prilagođen montaži gorionika na pelet. Poseduje visok stepen iskorišćenja. Set je vrlo isplativ ukoliko poredimo cenu i kvalitet.

Model

 Cena


Set Megal 25kw

174.637,00


Set Megal 32kw

186.450,00


Set Megal 40kw

199.001,00


* Garancija 5 godina na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.Burnit Set na pelet

burnit-pelet-set

 

Set na pelet Burnit se sastoji od kotla na čvrsto goriovo Burnit i gorionika Burnit eco. Kotao i gorionik Burnit predstavljaju odličnu kombinaciju kada je u pitanju sagorevanje peleta, dok sam kotao ima visoki stepen iskorišćenja kada se loži na čvrsto gorivo. Da bi se sa loženja na pelet prešlo na čvrsto gorivo, potrebno je da se ugradi poklopac otvora na vratima.

Model

 Cena

 

Set Burnit 20kw

163.000,00

 


Set Burnit 25kw

172.500,00

 


Set Burnit 30kw


Set Burnit 40kw

176.500,00


187.500,00 

 


 


* Garancija 5 godina na kotao.

** Garancija 2 godine na gorionik.


 Feroli Pelet Set

set-na-pelet-feroli

Mareli
 

Set na pelet Ferroli sastoji se od livenog kotla i gorionika italijanskog proizvođača Ferroli. U zavisnosti snage kotla ugrađuje se P7 odnosno P12 gorionik.

 

Model

 Cena


Feroli Pelet set 22kw

192.435,00


Feroli Pelet set 30kw

205.864,00


Feroli Pelet set 41kw


Feroli Pelet set 47,9kw


Feroli Pelet set 54,7kw

235.909,00


249.30400 


261.502,00 

* Garancija 2 godine. 


ABC Užice 

 combo.png      super-vulkan

Mareli

     

 

Kotlovi i kamini domaćeg proizvođača ABC Užice namenjeni su prvenstveno grejanju na pelet ali se mogu koristiti i za grejanje na čvrsto gorivo. Stepen iskorišćenja je oko 90,5%. Combo 25 ima kapacitet rezervoara za pelet od 170 kg, combo 40 ima 250 kg.

 

Model

 Cena

 

Combo 25kw

188.166,00

Cena na upit (%)


Combo 40kw

202.467,00

Cena na upit (%)


Combo 60kw

218.273

Cena na upit (%)


 

Jedan od modela koji se karakteriše visokim stepenom efikasnosti jeste čelična peć Super Vulkan koja ima moderan dizajn i veliko prednje staklo. Kapacitet rezervoara za pelet Kamina Vulkan je 50 kg.

Model

 Cena

 

Kamin Super Vulkan 20+3 kW

190.875,00

Cena na upit (%)


      

* Garancija 5 godina na kotao, 2 godine na elektro komponente


 

 Termal 

kamini

termal-kamin

Mareli

 

 

 

Kamini Termal namenjeni su zagrevanju manjih stambenih ili poslovnih površina. Osim efekta grejanja poseban ugođaj daje plamen koji je vidljiv na prednjoj strani kamina. Kamini raspolažu vrhunskom regulacijom koja omogućava lako upravljanje temperaturom u prostoriji. Čišćenje se vrši kroz prednja vrata i koje zbog prostora u kome je smešten kamin preporučujemo da se uradi usisivačem. Kod kamina Termal ekspanziona posuda, cirkulaciona pumpa (Wilo RS 25/6) i sigurnosni ventil su integrisani.

Model Snaga Cena

Termal kamin 15kw 144.016,00

Termal kamin 20kw 150.166,00

Termal kamin 25kw 162.779,00

 


 

Thermal 

kotlovi

termal-kotlovi-na-pelet

Mareli
 

Kotlovi na pelet Thermal namenjeni su za centralno grejanje stambenih ili manjih poslovnih površina. Rade automatski, doziranjem peleta pomoću transportnog puža iz spremnika za pelet koji je deo uređaja, smeštenog iznad kotlovskog dela uređaja. Plamen koji se razvija u kotlu tokom normalnog izgaranja drvenog peleta oslobađa upravo onu količinu CO2 koja se oslobađa sagorevanjem drveta. Pomoću vrhunske regulacije ugrađene u kotao moguće je podešavati temperaturu u prostoriji. Postoji mogućnost programiranog rada, a čelična konstrukcija i moderni dizajn samo su neke karakteristike koje doprinose visokom stepenu iskorišćenja. Kod kotla Termal 25 ekspanziona posuda, pumpa i sigurnosni ventil su integrisani u kotlu dok je kod kotlova Termal 34 i 50 zaštitna pumpa (služi samo za cirkulaciju vode u kotlu kao zaštita od kondenzacije) i hidraulička skretnica.

Model Snaga Cena

Termal kotao 25kw 174.324,00

Termal kotao 34kw 214.935,00

Termal kotao 50kw 236.644,00


 

ABC peć na pelet Vesta

vesta

Mareli

 

 

ABC kamin na pelet Vesta je kamin koji je namenjen etažnom grejanju. Ukupne snage 21kw, 18kw prenosi sistemu za centralno grejanje, a 3kw zrači u prostoriji u kojoj se nalazi.

Peć na pelet Vesta je fabrički opremljena sa cirkulacionom pumpom, ekspanzionom posudom, sigurnosnim ventilom, automatskim odzračnim lončetom. Garancija na mehanicke delove je 5godina, na elektroniku 2godine. Po izgledu je vrlo slična Super Vulkanu, samo što nema naprednu funkciju samočišćenja.

 

 

 

 

 

Model

 Cena

 

Kamin Vesta 21kw (18+3 kW)

160.468,00

  

 Radijator Kraljevo

tkanrk

Tkan

 

 

compact25rk

Tkan

 

Bio lux Video

 

 

 

Kotlovi Tkan su celicini kotlovi sa automatskim lozenjm na bio masu (pelet, koštice višnje i trešnje, opiljci iz drvoprerade...). Mogućnost loženja na čvrsto gorivo( drvo, ugalj,...) i tada je loženje ručno. U sebi ima ventilator koji pomaže sagrevanju kada se loži na čvrsto gorivo. 90% je stepen korisnosti na pelet.

Model

 Cena


Tkan 1 (20-35kw)

Cena na upit (%)

Tkan 2 (40-50kw) Cena na upit (%)

 

 

Compact 25 kotao namenjen je sagorevanju drvenog peleta prečnika 6 ili 8mm i dužine 25mm. Pelet mora da odgovara standardu ONORM M 7135. Snaga kotla je 20kw. U okviru kotla instalirani su i odgovarajuća cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda od 10 litara.Kotao se isporučuje i sa mehaničkim sigurnosnim i odzračnim ventilom. Stepen korisnosti je preko 92%. Mogućnost ugradjivanja sobnog sedmodnevnog termostata.

Model

 Cena


Compact 25 (25Kw)

Cena na upit (%)

 

Kamin BIOlux namenjen je sagorevanju drvenog peleta prečnika 6mm I dužine do 25mm a sve prema standardu izrade peleta ONORM M 7135. Mogućnost montaže na fasadne dimjake minimalnog prečnika 100mm. Dimni izlaz iz kamina prečnika 80mm. Snaga preneta na kotlovski deo a koja se predaje radijatorima je 14 kW. Snaga koja se emituje u okolni prostor zračenjem 6 kW. U kompletu je sa pumpom, posudom, presotatom za vodu i vazduh. Stepen iskorišćenja je preko 90%.

Model

 Cena


Kotao BIO LUX UNI 20kw


Kamin BIO LUX (18,7+1,3kw)


 

Cena na upit (%)


Cena na upit (%)


 


 * Garancija 5 godina.

**Besplatno puštanje u rad, obavezna ugradnja mešačkog ventila.


Centrometal 

ekockp-set

Eko ck

 

Kotao Eko CK P je kotao koji se može koristiti za sagorevanje čvrstog goriva ali se može koristiti i za sagorevanje peleta ukoliko se ugradi gorionik, transporter, rezervoar i set za pelet vrata. Karakteriše se visokim stepenom iskorišćenja a povećanje stepena iskorišćenja se dobija ubacivanjem  turbulatora u gornju zonu kotla. Turbulatori se dobijaju zajedno sa pelet regulacijom.

 

Model

 Cena


Eko CK P + set na pelet 14 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 20 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 25 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 30 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 35 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 40 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 50 kW

Cena na upit (%)


Eko CK P + set na pelet 60 kW

Cena na upit (%)

* Garancija 2 godine.


 

Vrata za pelet kotlove

 

Vrata za pelet za kotlove monitaraju se na kotlove i omogućavaju lako i brzo instaliranje gorionika. U zavisnosti od kotla, koriste se i odgovarajuća vrata.

Model

 Cena


Vrata za gorionik P7 Viadrus


Vrata za gorionik P12 Viadrus


Vrata za gorionik P7 Ferroli


Vrata za gorionik P12 Ferroli


Vrata za gorionik Burnit 20-30kw


Vrata za gorionik Burnit 40-70kw


Donja vrata za Viadrus


Donja vrata za Viadrus LP


 

10.420,00


13.672,00


10.374,00


12.540,00


6.330,00


8.124,00


9.472,00


12.726,00


 

 

 Kotlovi i kamini na pelet


 

 Alfa Plam 

kamin_lucacommo21

compact25kwgrande-27kw

Tkan
Bio lux Video
 

LUCA - Kamin za grejanje prostorije u kojoj se nalazi snage 8.5 kw namenjen za grejanje površine do 54m2. Dostupan u različitim bojama - crna, bež, bordo, zelena. Priključak dimovoda fi80. Korisnost 88%.

COMMO etaž - dostupan u snagama 15 i 21kw. Namenjen za etažno grejanje i zagrevanje prostorija do 133m2. Dostupan u različitim bojama - crna, bež, bordo. Dimenzija dimovoda fi80.

Commo Compact 25kw - kotao namenjen za grejanje površine do 145m2. Kapacitet rezervoara za pelet je 45kg.

Kotao Grande 27 kW - izrađen od kotlovskog lima i ima termičku izolaciju kotla mineralnom vunom debljine 50mm. Karakteriše ga visok stepen iskorišćenja – 91,94%. Zapremina vode u kotlu ja 74l i sva toplotna energija se predaje vodi. Prečnik dimnjače je 80mm. Ima veliki kapacitet rezervoara za pelet (200 kg). Namenjen za grejanje površine do 180m2.

 

Model

 Cena

 

Kamin Luca 8,5kw


Kamin Commo etaž 15kw (13+2)


Kamin Commo etaž 21kw (4+17kw)


Kotao Commo Compact 25kw


Kotao Grande 27kw


 

82.850,00 


139.629,00


154.546,00


168.200,00


209.767,00


 

 


Sniženo!


 Sniženo! 


Sniženo!


Sniženo!


 

* Garancija 2 godine.

Alfa plam

 Alfa plam video

 


 

 

Kotao na pelet Mareli PB

mareli-kotao

Mareli

 

Kotlovi na pelet Mareli koriste isključivo pelet kao gorivo i na raspolaganju su snage 18kw, 24kw i 30kw.

Ovi kotlovi u sebi imaju rezervoar za pelet kapaciteta 35 kg, zapremina vode u kotlu je 74l. Prečnik dimnjače je 80mm. Poseduje funkciju automatskog paljenja kao i elektronsku kontrolu na srpskom jeziku.

Stepen iskorišćenja je preko 92%.

 

Model

 Cena

 

Kotao (Samo Pelet) Mareli PB18 (18KW)

121.500,00 Akcija!

Kotao (Samo Pelet) Mareli PB24 (24KW)

139.500,00

Akcija!


Kotao (Samo Pelet) Mareli PB30 (30KW)

161.550,00

Akcija!


 

 *Garancija 2 godine.

 


Kamin na pelet Mareli PS

 

mareli-kamin

Mareli

 

 

Kamini na pelet Mareli koriste isključivo pelet kao gorivo i na raspolaganju su snage 18kw, 24kw i 30 kw. Ovi kamini su namenjeni za etažno grejanje, istovremeno greju prostoriju u kojoj se nalaze i deo svoje snage prenose na sistem za centralno grejanje. Poseduje funkiju automatskog paljenja kao i elektronsku kontrolu na srpskom jeziku. Stepen iskorišćenja je preko 92%

 

 

Model

 Cena

 

Kamin (Samo Pelet) Mareli PS18 (18KW)

106.200,00 Akcija!

Kamin (Samo Pelet) Mareli PS24 (24KW)

114.480,00

Akcija!


Kamin (Samo Pelet) Mareli PS30 (30KW)

144.000,00

Akcija!


 

*Garancija 2 godine.

 

**Modeli su bez pumpe i posude. Postoji mogućnost isporuke sa pumpom i posudom i tada se cena uvećava za 7.000 rsd.

Mareli kamin

 


Kamin Mareli NG

mareli-ng-kamin,

Mareli NG
Mareli NG video.png

 

 

 

Kamin Mareli NG ima ugrađenu inteligentnu elektronsku kontrolu, upotreba kamina je veoma laka i zahteva minimalno angažovanje korisnika. Precizni termostat obezbeđuje savršenu kontrolu temperature a razvijen je i sistem za čišćenje koji je brz, jednostavan i praktičan. Paljenje se postiže kroz keramičke grejače koji pali pelet u sekundi. Takođe je opremljen senzorima koji kontrolišu proces sagorevanja, temperaturu vode, kao i emisiju gasova iz dimnjaka.

 

Model

 Cena


Kamin NG (18KW)

160.000,00

Kamin NG (24KW)

169.200,00


 *Garancija 2 godine.


 

 Kamin Mareli PSN

mareli-psn-kamin

 

PSN serija kamina na pelet karakteriše se ugrađenom inteligentnom elektronskom kontrolom što omogućava jednostavniju upotreba kamina. Kamin ima i precizni termostat koji obezbeđuje savršenu kontrolu temperature u Vašem domu. Paljenje se vrši kroz keramičke grejače koji pale pelet u sekundi. Jednostavnije održavanje omogućuje izmenjen dizajn pepeljare i ručicu za čišćenje dimnih kanala.

 

Model

 Cena


Kamin na pelet Mareli PSN18 (18KW)

123.900,00

Kamin na pelet Mareli PSN24 (24KW)

133.560,00


Kamin na pelet Mareli PSN30(30KW)

168.000,00


 

*Garancija 2 godine.

Mareli PSN video.png

Mareli PSN

 

   

Kotao Mareli PBN

 

 

Novi model kotla, pored modernijeg dizajna unapređena je i elektronika. Jednostavnije održavanje omogućuje izmenjen dizajn pepeljare, keramički grejač, ručica za čišćenje dimnih kanala.

 

Model

 Cena


Kotao PBN 18 (18KW)

135.000,00

Kotao PBN24 (24KW)

155.000,00


Kotao PBN30(30KW)

179.500,00

 

 

*Garancija 2 godine. 

 Kotao Mareli MP

mp45-mareli-kotao

 

Kotao Mareli MPje nova generacija kotlova na pelet. Karakteriše se visokim stepenom efikasnosti,koristi cevasti sistem za prenos toplote koji je izrađen od nerđajućeg čelika. U kombinaciji sa Mareli SMB linijom gorionika na pelet, ovaj kotao ima automatizovani sistem čišćenja.

 

Model

 Cena


Kotao MP35

209.600,00

Kotao MP45

229.600,00


 

 *Garancija 2 godine.

Mareli MP

   

 Kotao Mareli CMB45 (15-60kW)

cmb-45-mareli-kotao

 

CBM45 kotao ima cevni sistem za prenos energije izrađen od nerđajućeg čelika. Svi priključci potrebni za njegov rad su sa gornje strane a proizvod dolazi u kombinaciji sa Samba pelet gorionikom. Kotao ima mogućnost moduliranja, savremenu elektroniku i spremnik.

 

Model

 Cena


Kotao CMB45

454.500,00

 *Garancija 2 godine.

Mareli

 

Burnit kamin na pelet

burnit-pelet-kamin

 

Burnit peći na pelet dostupne su u snazi od 13kw i 25kw. Namenjene etažnom grejanju Burnit peći omoguućavaju lako i ekološko grejanje u kombinaciji sa modernim dizajnom.

 

Model

 Cena

 

Burnit kamin na pelet 13 kw

139.854,00  

Burnit kamin na pelet 25kw

151.374,00

 


 

* Garancija 2 godine. 

Burnit

   

 

 Kepo

 kepo-pelet-pec

 

Kepo kotlove na pelet karakteriše visok nivo završne obrade, kvalitet materijala i komponenti koji se u njih ugrađuju, visok nivo stepena iskorišćenja energije 91%, velika autonomija rada i lako održavanje. U zavisnosti od zadatih parametara Kepo kotlovi funkcionišu potpuno automatski (serija AC), što omogućava da možete isprogramirati sedmodnevni režim njihovog rada: kada da se upale, kada da se ugase i koju temperaturu da održavaju u zadatom periodu. Kotlovi serije MC podrazumevaju ručno čišćenje gorionika.

Pored elektronike koja reguliše rad kotla, nalaze se cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil, rezervoar za pelet, ispusna slavina i automatska ozraka. Da bi zaokružili kompletnu investiciju, potrebni su Vam radijatori, radijatorski ventil i cevni razvod.

 

Model

 Cena


Kotao MC 15 kw


Kotao MC 20 kw


Kotao MC 25kw


Kotao MC 35 kw


Kotao AC 15kw


Kotao AC 20 kw


Kotao AC 25 kw


 Kotao AC 35 kw


 

165.000,00


180.000,00


205.000,00


270.000,00


200.000,00


215.000,00


240.000,00


300.000,00


 

 

Uz kotao se može kupiti set dimnih cevi koji sadrži: dimnu cev 1000mm (2 kom), ravnu dimnu cev 250mm (1 kom), koleno 90 (1 kom), T-komad Ž (1 kom), kondenzaci sud sa ispustom (1 kom) i rozetne (1 kom).

Wi-Fi modul omogućava paljenje i gašenje, podešavanje snage, proveru alarma i trenutnog stanja kotla putem vašeg android mobilnog uređaja.

 

Model

 Cena


 Wi-Fi modul


 


 11.918,00


 

*Garancija 5 godina na telo kotla pod uslovom da je ugrađen trokraki mešački ventil sa termoglavom 40C-70C.

Kepo

   

 MBS

Kamin na pelet 6,8 ili 10kw

 MBS-kamin-na-pelet

Kamin Thermo pelet Etaž

Kamin-Thermo-Pelet

Sobni/Podrumski kotao

MBS-sobni-kotao

 

Kamini na pelet snage za grejanje prostorije u kojima se nalaze. Dostupni u snazi od 6kw, 8,5kw i 10kw. Dimovod fi80. Visok stepen iskorišćenja i elegantan dizajn omogućiće efikasno i lako grejanje.

Kamini za etažno grejanje (Thermo Pellet) dostupni su u snazi od 12kw (8+4) i 18kw (14+4) namenjeni za grejanje površine od 60 do 110m2. Dimovod fi 80.
Posebna prednost ogleda se u mogućnosti programiranja na nedeljnom nivou a visok stepen iskorišćenja (90%) omogućava potpuni užitak u toplini doma.

Sobni kamin snage 25kw omogućava posebno uživanje u toplini doma kada je reč o stanovima i kućama veće kvadrature (do 160m2). Takođe, raspoloživa je i kotlovska varijanta snage 35 kw.

 

 

Model Snaga Cena

Kamin na pelet MBS 6kw 80.640,00

Kamin na pelet MBS 8,5kw 86.688,00

Kamin na pelet MBS 10kw 91.728,00

Peć na pelet Thermo etaž 12kw=8+4 124.800,00

Peć na pelet Thermo etaž 18kw=14+4 134.800,00

Peć na pelet Thermo etaž 25kw=21+4 173.250,00

Kotao na pelet  25kw 170.100,00

Kotao na pelet 35kw 183.150,00

 

MBS pelet

MBS thermo pelet

Podrumski kotao

* Garancija 2 godine. 

Centrometal

  PelTec

pel-tec-kotao

 

 

 

 

Kamin Z6

z6-kamin

 

 

 

 

Centrometal PelTec je čelični kotao koji je namenjen isključivo za korišćenje peleta. U sebi ima ugrađen gorionik za pelet sa funkcijom automatske potpale i samočišćenja što omogućava pouzdan rad i sa peletom lošijeg kvaliteta. Time se omogućava ujednačena izmena toplote, visok i ujednačen stepen iskorišćenja kotla. Multifunkcionalna digitalna kotlovska regulacija u osnovnoj izvedbi nudi i mogućnost modulisanog rada kotla i kontrolu nivoa peleta u rezervoaru. 

PelTec-lambda je verzija kotla PelTec sa ugrađenom lambda sondom. Ovaj kotao ima ima sondu za merenje spoljašnje temperature i na osnovu merenja spoljašnje temperature vrši regulaciju temperature u kotlu.

Model

 Cena


Pel Tec 12 kW


Pel Tec 18 kW


Pel Tec 24 kW


Pel Tec 36 kW


Pel Tec 48 kW


Pel Tec 12 kW Lambda


Pel Tec 18 kW Lambda


Pel Tec 24 kW Lambda


Pel Tec 36 kW Lambda


Pel Tec 48 kW Lambda


 

331.844,00


345.893,00


361.492,00


394.235,00


412.928,00


366.969,00


381.376,00


397.450,00


431.265,00


450.554,00


 


Pel tec

 

 

Pelet sobne peći CentroPelet Z su peći na pelete namenjene za grejanje prostorije vazduhom uz pomoć ugrađenog ventilatora. Serijski se isporučuju sa digitalnom regulacijom preko koje se može upravljati radom peći i odabirati dnevni program. Daljinski upravljač za CentroPelet Z6 se mora dodatno naručiti.

Model

 Cena


Kamin Centropelet Z6 5,5 kW  


 

Cena na upit (%)


 

 

centropelet

 

* Garancija 2 godine na kotlove i prateću opremu.

 

 

Setovi na pelet velikih snaga

 

Megal + EasyPel 100kw                                            388.750,00

Šukom + EasyPel 200kw                                           575.000,00

 

* Garancija na Megal 5 godina.

** Garancija na Šukom 6 godina.

   
 

Pelet

pelet

book-icon.png
 

Drveni pelet je efikasno i visokokalorično bio-gorivo koje je proizvedeno od drvene biomase. To je čist i praktičan proizvod za skladištenje, bez lepkova i aditiva, ne prlja kuću i ne donosi insekte sa sobom. 

 

Model

 Cena


Pelet 1t

25.200,00

 

Pelet džak 15kg 450,00