Sobni termostati i pretvarači napona

 

Sobni termostati namenjeni su regulaciji temperature u prostoriji bez odlaska u kotlarnicu. U opcijama bežični i žičani i programski termostati sa mogućnošću regulacije temperature do sedam dana unapred. Različiti modeli po povoljnim cenama.

 

Q7 bežični/žičani

 

  sobni-termostat.png

Za svaki pojedini dan u nedelji može se podesiti poseban temperaturni program. Mogućnost podešavanja 6 vremena uključenja dnevno, a uz svako vreme se može podesiti posebna temperatura. Jednostavno programiranje. Podešavanje programa koji se ponavljaju olakšan je funkcijom COPY. Mogućnost izbora osetljivosti uključenja: ±0,2°C (za radijatorsko grejanje) i +0/-0,2°C (za podno grejanje)

Četiri različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature:

  • promena temperature do uključenja sledećeg programa
  • promena temperature na period od 1 do 9 sati (party-program)
  • promena temperature na period od 1 do 99 dana (program za godišnji odmor)
  • promena temperature do sledeće manualne intervencije (isključenje programa)

 

Model Cena

C7 RF bežični 4.680,00

Q7 RF žičani 2.411,00

 


 

Q3 bežični/žičani

 

 

 sobni-termostat-q3

Sobni termostat Q3 se može koristiti za regulisanje gotovo svih tipova kotlova, koji se mogu nabav iti u Srbiji. Jednostavno se može priključiti na svaki tip gasnog kotla ili klima ure đaja pomoću odgovarajućeg priključka nezavisno od visine radnog napona na priključku (24 V ili 230 V). 

Digitalni displej ovog termostata omogu ćuje preciznije merenje i podešavanje temperature nego kod jednostavnih, tradicionalnih termostata. 

Osetljivost uključenja termostata je ± 0,2°C  (± 0,3°C). Pod ovim se podrazumeva razlika u temperaturi između podešene temperature i stvarno izmerene vrednosti temperature prilikom uključenja.  Ako npr. podešena vrednost na termostatu iznosi 20°C, tada  će uređaj na temperaturi od 19,8°C ili ispod nje da uklju čiti, odnosno na 20,2°C ili iznad nje da isključi kotao.

 

Model Cena

Q3 RF bežični 4.376,00

Q3 RF žičani 1.875,00

 


Auraton

auraton.png

 

Model Cena

Bežični 7.099,00

Žičani 3.449,00

 


 Salus Wi-Fi

salus-sobni-termostat.png

Salus Wi Fi je digitalni bežični sobni termostat koji omogućava upravljanjei upravljajte sistemom grejanja i produkcije tople vode preko interneta. Postoji mogućnost kompatibilnosti sa smart telefonom ili računarom zahvaljujući internom sistemu komunikacije na osnovu Wi fi mreže. Siguran i energetski efikasan sistem.

 

Model Cena

IT500 RF
22.091,00


 

Pretvarač napona

 

 pretvarac-napona-sa-bez-baterije

 

Uređaj se može koristiti za napajanje pumpi koja ima deklarisanu maksimalnu snagu 120W u položaju za najveću snagu. Zbog prilagođenja filtera poželjno je podesiti na nižu ukoliko ima dve brzine a srednju ili nižu brzinu ukoliko poseduje tri brzine. Ne može se koristite za gasne i kotlove na pelet.

Raspon ulaznog napona

160 – 250V / 50Hz

Izlazni napon

trapezni oblik 220 +/- 15%

Izlazna snaga

200VA cosfi -0,6 za motor max. - 120W

Struja punjenja

konstantna 1,7 - 2,2A

Punjenje pri 170V

50% duže

Napon automatskog prekida punjenja

14,6V

Pražnjenje do

10,6V

Dimenzije

110 x 210 x 170 mm

Preporučeni akumulator

45 – 100 Ah


 

Model Cena

MIK sa akumulatorom 11.000,00

MIK bez akumulatora 7.000,00